O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dobry i cierpliwy Mistrz prowadzi mnie i formuje ...


Historia powołania Piotra pomogła mi zrozumieć sens wszystkich wydarzeń związanych z moją historią powołania.

Dziś mam większe przekonanie o tym, że Jezus jako dobry i cierpliwy Mistrz prowadzi mnie i formuje. Wiem, że nawet moje zdrady, słabości i odejścia były mi potrzebne, aby lepiej pojąć i zrozumieć sens misji zbawczej Jezusa Chrystusa oraz moje w niej uczestnictwo.

Wiem, że zaakceptowana i zintegrowana moja wewnętrzna kruchość wpisana jest w mój duchowy wzrost.

Z większą pewnością i przekonaniem idę dziś drogą mojego powołania. Widzę, że jest jeszcze we mnie oporów do przepracowania, ale mnie to już nie przeraża, bo Ten, który mnie powołał, towarzyszy mi cierpliwie.

Moja pogłębiona więź z Jezusem jest dla mnie źródłem inspiracji do większego zaangażowania dla budowy Jego Królestwa.

Moim odkrywaniem woli Ojca przez Słowo z Jezusem Chrystusem pragnę się dzielić z innymi.

ks. Wacław Krzempek SMA

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl