O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  ks. Joachim Stencel SDS ...


Ks. Joachim Stencel SDS ks. Joachim Stencel SDS
 
- salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie.

 
Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1991 r. Po pięciu latach posługi w charakterze wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie podjął obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, które pełnił przez kolejne sześć lat. Od 1 lipca 2002 r. jest duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
 
W domu CFD w Krakowie prowadził rekolekcje lectio divina tzw. pogłębienie:
 • „Lectio divina Maryją” (30 VI - 8 VII 2011),
 • „Lectio divina z Józefem Egipskim” (3-11 VIII 2015).
W ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym prowadził sesje formacyjne:
 • „Maryja i Słowo Boże” (27-29 III 2009; 28-30 V 2010),
 • „'Oto wszystko czynię nowe'.
  Paschalna droga ze Zmartwychwstałym”
  (27-29 V 2011),
 • „Historia przebaczonej krzywdy.
  Józef Egipski i jego rodzina”
  (12-14 IV 2013), 
 • „Od poprawności do zażyłości.
  Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50)”
  (21-23 II 2014),
 • „Dom na skale” (15-17 IV 2016),
 • „Czy chcesz być zdrowy? Lectio divina do J 5, 1-18” (10-12 II 2017).
  
  
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl