O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  ks. Piotr Szyrszeń SDS ...


 

ks. Piotr Szyrszeń SDS ks. Piotr Szyrszeń SDS

salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1999 r. Po święceniach odbył studia z prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w latach 2006-2009 był sekretarzem prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, a od marca 2009 r. duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

W naszym domu prowadził rekolekcje lectio divina tzw. pogłębienie:
- „Lectio divina ze św. Pawłem” (21-29 IX 2007 i 22-30 IX 2008),
- „Oto Ten, którego pragniesz! Rekolekcje z Janem Chrzcicielem” (21-29 III 2011),
- „Pasterz i król «według Bożego serca»”. Rekolekcje z Dawidem.
1 i 2 Księga Samuela” (30 VI - 8 VII 2012; 30 VI - 8 VII 2014).

sesje Szkoły Duchowości Ojca Jordana:
- „Między lękiem a ufnością” (16-18 IV 2010),
- „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (7-9 XII 2012),
- „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (5-7 XII 2014 - z ks. J. Tarnówką SDS).
- „Jak prowadzić życie duchowe?” (20-22 V 2016 - z ks. J. Tarnówką SDS).

sesje Szkoły Modlitwy Słowem Bożym:
- „Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?
Droga z Janem Chrzcicielem”
(2-4 XII 2011),
- „Sztuka działania i odpoczywania.
Lectio divina do Mt 11”
(19-21 IV 2013),
- „«Boże mój, czemuś mnie opuścił?»
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka”
(28-30 III 2014),
- „«Obmyci krwią Sprawiedliwego»
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza”
(27 II - 1 III 2015),
- „«Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika!»
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Łukasza”
(19-21 II 2016),
- „«Jezu, Ty jesteś naszym Królem!»
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Jana”
(17-19 III 2017).

 
  
   
   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl