O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej - spis wszystkich numerów


Zeszyty Formacji Duchowej: charakter
„Zeszyty Formacji Duchowej” są wydawane przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie od 1996 r. Skierowane są do osób świeckich, konsekrowanych i duchownych. Pokazują drogi do dojrzewania ludzkiej osobowości, do pogłębienia doświadczenia wiary. Uczą modlitwy Słowem Bożym na co dzień, towarzyszą w poznawaniu siebie i podejmują newralgiczne tematy wzięte „prosto z życia”. 

Lata 1996-2005
Zeszyty Formacji Duchowej od początku starają się zachować charakter formacyjno-praktyczny. W pierwszym dziesięcioleciu ukazało się 29 numerów czasopisma. W tym okresie - każdego roku - jeden z numerów czasopisma stanowił "Notatnik ćwiczeń duchowych" zawierający pomoc do indywidualnej modlitwy Słowem zaczerpniętym z liturgii.

Od stycznia 2006 r.
Od stycznia 2006 r. pragnąc ożywić i wzmocnić aspekt formacyjno-praktyczny oraz osobowy kontakt z Czytelnikami w Zeszytach Formacji Duchowej zamieszczamy zapis spotkań formacyjnych prowadzonych „na żywo” w naszym Centrum Formacji Duchowej. Od 2006 r. czasopismo ukazuje się cztery razy w roku.

w a r u n k i   p r e n u m e r a t y

Wykaz numerów
wydanych w latach 2006-2009

 Nr 45

Nr 44

Nr 43

Nr 42

Nr 41

Nr 40

 Nr 39

numer zaległy

(w przygotowaniu)

Nr 38

Nr 37

Nr 36

Nr 35

Nr 34

Nr 33

Nr 32

Nr 31

  Nr 30

Numery 30-44 są dostępne.
Wyczerpany jest jedynie nakład nr. 32.

Nr 45: Między ideałami a słabościami - o. Anselm Grün OSB

Nr 44: W poszukiwaniu Bożych przewodników - o. Augustyn Pelanowski OSPEE

Nr 43: Kontemplacja Serca Jezusa - ks. Łukasz Kleczka SDS

Nr 42: Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe - o. Marko Ivan Rupnik SJ

Nr 41: Uczucia niekochane - ks. Krzysztof Grzywocz

Nr 40: Kryteria rozeznawania powołania - ks. Amedeo Cencini FdCC

Nr 39: [zeszyt zaległy w przygotowaniu]

Nr 38: Dojrzewanie i integracja osoby - o. Mieczysław Kożuch SJ

Nr 37: Powrót do życia. Słuchanie - towarzyszenie duchowe - uzdrawianie serca - ks. Krzysztof Wons SDS

Nr 36: Kazanie na Górze: utopia? - ks. Stanisław Witkowski MS

Nr 35: Uzdrawianie relacji - dr Wiesława Stefan

Nr 34: Jeremiasz: człowiek "zawłaszczony" przez Słowo - ks. Alessandro Pronzato

Nr 33: Przesłonięte światło. Depresja a życie duchowe - ks. Krzysztof Grzywocz

Nr 32: Życie w mocy Ducha - o. Raniero Cantalamessa OFM Cap. [nakład wyczerpany]

Nr 31: Słowo Boże i formacja - ks. Amedeo Cencini FdCC

Nr 30: Jak radzić sobie z lękiem? - o. Mieczysław Kożuch SJ

*** *** ***

Wykaz numerów archiwalnych
wydanych w latach 1996-2005

Numery archiwalne 1-29 oznaczone znakiem [**] są jeszcze dostępne.
Nakład pozostałych został wyczerpany.

Nr 29: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny B 2005/2006 [**]

Nr 28: Duchowość i seksualność

Nr 27: Rozwój i kryzysy [**]

Nr 26: Wychowanie [**]

Nr 25: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny A 2004/2005 [**]

Nr 24: Śmierć [**]

Nr 23: Maryja. Kobiecość i macierzyństwo

Nr 22: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny C 2003/2004

Nr 21: Modlitwa Słowem Bożym

Nr 20: Wybory i decyzje

Nr 19: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny B 2002/2003

Nr 18: Pokusa

Nr 17: Boża Opatrzność i zaufanie Bogu

Nr 16: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny A 2001/2002

Nr 15: Cierpienie

Nr 14: Potrzeba przebaczenia

Nr 13: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny C 2000/2001

Nr 12: Tworzenie relacji międzyludzkich

Nr 11: Doświadczyć dobroci Boga Ojca

Nr 10: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny B 1999/2000

Nr 09: Ojcostwo w moim życiu

Nr 08: Wychowanie do ducha modlitwy

Nr 07: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny A 1998/1999

Nr 06: Wychowanie do rozeznania duchowego

Nr 05: Jezus zbawia

Nr 04: Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny C 1997/1998

Nr 03: Poznać Jezusa

Nr 02: Dojrzewanie do życia we wspólnocie

Nr 01: Motywacje i wartości w procesie rozeznawania i rozwoju powołania

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl