O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  ks. Amedeo Cencini FdCC ...


 Amedeo Cencini FdCC

- kanosjanin, pedagog, psycholog, terapeuta, kierownik duchowy, wychowawca kleryków, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i Claretianum w Rzymie, znany i ceniony formator włoski. Autor wielu publikacji nt. formacji.

 

Amedeo Cencini FdCC współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie od 2003 r. Regularnie, przynajmniej raz w dwuletniej edycji, spotyka się z uczestnikami Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Szkoły Formatorek Zakonnych). Podejmował tematykę związaną z modlitwą słowem Bożym, przeżywaniem celibatu, formacją ciągłą czy ubóstwem ewangelicznym: „Proces formacji permanentnej” (20-22 I 2004), „Jak kontynuować formację w codzienności. Od formacji własnej do formacji innych” (24-26 X 2006), „Modlitwa - formacja ciągła - modele formacji” (28-30 X 2008), „Celibat kapłański” (17-18 V 2010), „Formacja osobista w codzienności” (16-17 V 2011; 13-14 V 2013; 18-19 V 2015; 11 V 2017), „Ubóstwo ewangeliczne w życiu księdza” (14-15 V 2018).

Prowadził kilka spotkań w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego: „Towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania życiowego” (6-8 VI 2003), „Słowo Boże i formacja” (27-29 V 2005), „Kryteria dla rozeznawania powołania” (5-7 X 2007); „Życie w rytmie Słowa” (5-7 XI 2010), „Zmysły i wrażliwość duchowa” (4-6 X 2013); „Zranienia miejscem wzrastania” (14-16 XI 2014), „Cielesność i duchowość” (20-22 II 2015), „Kryzys - godzina Boga” (4-6 XI 2016).W czasie Dni Duchowości Biblijnej z okazji 15-lecia CFD „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” wygłosił konferencję „Lectio divina – droga wrastania w wierze w codzienności” (9 XI 2012). W ramach Szkoły Lectio Divina „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według św. Mateusza” (11-13 XI 2015) podjął temat: „Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem”. Prowadził też sesję rekolekcyjną dla duchownych i osób konsekrowanych: „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania” (25-27 I 2017).


Treści, którymi o. Cencini dzielił się w czasie sesji, ukazały się drukiem w „Zeszytach Formacji Duchowej”: „Słowo Boże i formacja” (ZFD 31); „Kryteria rozeznawania powołania” (ZFD 40); „Zranienia miejscem dojrzewania” (ZFD 72); „Kryzys - godzina Boga” (ZFD 76); „Duchowość i cielesność” (ZFD 78).


Kilkanaście pozycji książkowych, nie wliczając w/w „Zeszytów Formacji Duchowej”, ukazało się w języku polskim staraniem Wydawnictwo Salwator: - „Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym”; - „Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego”; - „Oddech życia. Łaska formacji permanentnej”; - „Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej”; - „Od relacji do uczestnictwa”; - „Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła”; - „Bóg powołuje, ja wybieram”; - „Misja albo dymisja”; - „Pragnienie Boga”;- „Kiedy ciało jest słabe. Rozpoznanie powołania wobec niedojrzałości i patologii rozwoju afektywno-seksualnego”; - „Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej”; - „Czy straciliśmy zmysły. W poszukiwaniu wrażliwość opartej na wierze”; - „Radość Boga”; „Żyć w pojednaniu. Aspekty psychologiczne”.

Polecamy publikacje A. Cencini FdCC
wydane przez Wydawnictwo Salwator

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl