O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody lectio ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Historie powołań biblijnych.
Rekolekcje według metody lectio divina
(książka)   

ks. Piotr Ślęczka SDS
 
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
duszpasterz CFD w Trzebini, wykładowca etyki

 

W książce "Historie powołań biblijnych" zebrano konferencje (wprowadzenia do modlitwy) wygłoszone podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów Krakowie (24 kwietnia - 2 maja 2009 r.). Temat "Historie powołań biblijnych" zaproponowano jako tzw. "pogłębienie" osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie.

Słowo zachęty
Etapy modlitwy lectio divina

Jezus i Samarytanka przy studni Jakuba
Tekst do modlitwy: J 4, 1-42

"Rzekł Jahwe do Abrama" - wiara to dialog
Teksty do modlitwy: Rdz 12,1-8; Rdz 21, 1-21, Rdz 1-19

Jeremiasz - powołanie proroka, który nie czyni cudów 
Teksty do modlitwy: Jr 1, 4-12; Jr 15, 10-21; Jr 31, 31-34; Jr 36

"Co ty tu robisz, Eliaszu?" - "Dzisiaj" mojego powołania 
Teksty do modlitwy: 1 Krl 17; 1 Krl 18, 20-40; 1 Krl 19, 1-15

Miłosierdzie jako źródło nadziei - Powołanie króla Dawida 
Tekst do modlitwy: 2 Sm 11 - 12

"Czy miłujesz Mnie więcej?" - Szymon Piotr 
Tekst do modlitwy: Łk 22

Rozpoznać chwałę Bożą na obliczu Chrystusa - Powołanie Szawła z Tarsu
Teksty do modlitwy: Dz 8, 1-3; Dz 9, 1-19; Dz 26, 1-32

Jak Maryja wielbić Boga swoim powołaniem
Tekst do modlitwy: Łk 1, 46-56

Zamiast posłowia
Kilka myśli Ewagriusz z Pontu o modlitwie

Autor: ks. dr Piotr Ślęczka SDS - salwatorianin, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca etyki.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl