O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Jacques Philippe ...


 o. Jacques Philippe

- francuski kapłan ze Wspólnoty Błogosławieństw oraz doświadczony i znany rekolekcjonista, poświęcający się głoszeniu Słowa w różnych krajach świata. Jest autorem kilku książek z dziedziny duchowości. W języku polskim ukazały się m.in. „Czas dla Boga”, „Szukaj pokoju i idź za nim”, „W szkole Ducha Świętego”, „Strumienie wody żywej”. W bieżącym roku (2009) nakładem Wydawnictwa Salwator ukazała się książka „Powołani do życia”.

Urodził się w 1947 r. w Lorena (Francja). Po ukończeniu studiów z matematyki przez kilka lat oddawał się nauce. W 1976 r. poznał założoną niedawno Wspólnotę Błogosławieństw, przeniósł się do Izraela i przez cztery lata żył w Nazarecie i w Jerozolimie. W 1981 r. rozpoczął w Rzymie studia z zakresu teologii i prawa kanonicznego, a w 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie. W Rzymie zajmował się formacją w ramach Wspólnoty Błogosławieństw. W 1994 r. powrócił do Francji, jako radca generalny Wspólnoty i odpowiedzialny za formację (zob. więcej).

Wspólnota Błogosławieństw jest jedna z "nowych wspólnot" powstałych w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II w nurcie Odnowy Charyzmatycznej. Powstała w 1973 r. w Montpellier (Francja) z inicjatywy dwóch małżeństw. Skupia wiernych wszystkich stanów pragnących żyć możliwie wiernie według wzoru pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej prowadząc życie wspólne, wspólnota dóbr, dobrowolne ubóstwo oraz intensywne życie sakramentalne i liturgiczne. Członkowie Wspólnoty angażują się czynnie w posługę ubogim i głoszenie Ewangelii. Wspólnota jest obecna na pięciu kontynentach w 65 diecezjach.

W naszym domu o. Jacques Philippe prowadził spotkanie weekendowe pt. "Umiłowani i powołani do życia", zorganizowane w dniach 6-8 listopada 2009 r. w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. W formie książkowej ukazało się w nr. 48 Zeszytów Formacji Duchowej: "Powołanie" w 2010 r.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl