O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bóg jest zawsze po stronie cierpiących (mp 3) - ks. Waldemar ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Bóg jest zawsze
po stronie cierpiących
(mp 3)

ks. Waldemar Chrostowski,
Augustyn Pelanowski OSPPE,
Ryszard Wróbel OFMConv,
Krzysztof Wons SDS

 

W dniach 6 do 9 listopada 2008 r., odbyły się Dni Duchowości Biblijnej "Bóg jest zawsze po stronie cierpiących". W pierwszej części spotkania wykłady wygłosili: o. Augustyn Pelanowski OSPPE - kierownik duchowy i rekolekcjonista, o Ryszard Wróbel OFMConv - biblista i rekolekcjonista, oraz ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, rekolekcjonista i teolog duchowości. Drugą część spotkania - weekendowe skupienie w dniach 7-9 listopada prowadził ks. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych.

 

Tematy konferencji:

 

Augustyn Pelanowski OSPPE

1. Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka

2. Wersety Biblii przesiąknięte cierpieniem człowieka (cd.)

 

Krzysztof Wons SDS

3. Jezus i paralityk. Lectio divina do J 5, 1-18

 

Ryszard Wróbel OFMConv

4. Pytanie do Biblii: Czy Bóg też cierpi?

5. Pytanie do Biblii: Czy Bóg też cierpi? (cd.)

6. Pytania i odpowiedzi

 

ks. Waldemar Chrostrowski

7. Oczekiwania mesjańskie w Starym Testamencie

8. Pieśń pierwsza: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję"  (Iz 42,6)

9. Pieśń druga: "Ustanowię cię światłością dla pogan"  (Iz 49,6)

10. Pieśń trzecia: "Pan Bóg mnie wspomaga" (Iz 50,7)

11. Pieśń czwarta: "On został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy" (Iz 53,5)

12. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa w opisie czterech Ewangelistów 

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl