O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bóg Miłosierdzia w Biblii - część II (płyty CD) - br. Luciano ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Bóg Miłosierdzia w Biblii
(część II)

br. Luciano Manicardi

Krzysztof Wons SDS

 

W dniach 15-18 listopada 2007 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie IV Dni Duchowości Biblijnej. Część drugą spotkania prowadzili: br. Luciano Manicardi - wiceprzeor wspólnoty monastycznej w Bose (Włochy), biblista i formator, współpracujący z czasopismem „Parole, Spirito e vita”; oraz Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, teolog duchowości. 

zob. również:
Bóg Miłosierdzia w Biblii - część I (płyty CD) - ks. R. Pindel, ks. I. Świątek, K. Wons SDS

   

Tematy konferencji:   

 

ks. Krzysztof Wons SDS:

1. "Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy".  Poznawanie "serca" Boga przez Słowo Boga.

br. Luciano Manicardi:

2. Jezus, Ten, który opowiada o Ojcu (Łk 15, 1-32).

3. Miłosierdzie OJca i opory wobec niego (Łk 15, 1-32; Łk 10, 25-37).

4. Oblicze człowieka cierpiącego: wezwanie do współczucia (Łk 10,25-37).

5. Jezus, miłosierdzie Boga (Łk 7, 36-50; Łk 19, 1-10).

6. Przebaczenie otwiera na przyszłość (J 8, 1-11).

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl