O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  o. Marko Ivan Rupnik SJ ...


jezuita ze Słowenii, artysta, urodzony w 1954 r. W 1973 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizował się z zakresu misjologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Doktorat napisał pod kierunkiem T. Špidlíka SJ (kard. - zmarł 16 IV 2010). Od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Aletti w Rzymie przy Papieskim Instytucie Wschodnim. Jest wykładowcą na papieskich uczelniach w Rzymie, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury (1999-2014), Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2012-), Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2017-) i Kongregacji ds. Duchowieństwa (2017-).

Od 1995 r. jest dyrektorem Atelier Sztuki Centrum Aletti. Atelier skupia artystów chrześcijańskich razem żyjących, modlących się i pracujących. Stanowi ono drogę pomocy w dojściu do nowego spotkania między sztuką i wiarą, między różnymi Kościołami i artystami. Razem z artystami z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo (zob. wywiad z o. Marko Ivanem Rupnikiem "Odblask piękna Chrystusa"), w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, w nowym sanktuarium św. Trójcy w Fatimie, w kościele katedralnym Nuestra Señora de la Almudena w Madrycie, w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie (zob. wywiad M. Rupnika z kard. St. Dziwiszem "Kontemplacja oblicza Jezusa apostolstwem trzeciego tysiąclecia") i wielu innych miejscach w Europie, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie. Mozaiki - zob. www.centroaletti.com.

Działalność artystyczną i teologiczną o. Rupnik łączy z posługą duszpasterską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji, głosi wiele konferencji i rekolekcji. W naszym krakowskim Centrum Formacji Duchowej po raz pierwszy prowadził spotkanie „Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe”, które odbyło się w dniach 4-6 kwietnia 2008 r. w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

  

W grudniu 2009 r. razem z Natašą Govekar prowadził sesję formacyjną „Wierzę. Co to znaczy?” (4-6 grudnia 2009), która rozpoczęła nowy cykl formacyjny „SZKOŁA WIARY” organizowany w naszym ośrodku we współpracy z rzymskim Centrum Aletti. Drugie spotkanie Szkoły Wiary w dniach 3-6 czerwca 2010 r. zatytułowane „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”, a prowadzącymi je, oprócz słoweńskiego jezuity, były Nataša Govekar i Maria Campatelli (z Centrum Aletti) oraz Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD. Na kolejnym etapie refleksji nad Credo, Marko Rupnik SJ z Natašą Govekar i Micheliną Tenace z Centrum Aletti oraz duszpasterzami CFD przybliżali prawdę: „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011).

 

W czasie kolejnych spotkań Szkoły Wiary gościliśmy czworo członków Centrum Aletti - M. Campatelli, N. Govekar, M. Rupnik SJ i M. Tenace - „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013).

   

Ostatnie sesje w Szkole Wiary, które M. Rupnik SJ prowadził z M. Campatelli i N. Govekar, to: „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015) oraz „Życie ludzkie jako życie eucharystyczne” (1-3 VI 2018). Zachęcamy do obejrzenia wywiadu „Widzieć rzeczy duchowo” (DVD) oraz rozmowy „Pragnienie głębi” (video), które z Marko Ivanem Rupnikiem SJ przeprowadził Krzysztof Wons SDS.


- rozmowa „Pragnienie głębi” przeprowadzona w marcu 2017 r. -

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl