O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Twórca oczekuje od stworzenia piękna… ...


Twórca oczekuje od stworzenia piękna…

W sercu po grudniowym spotkaniu (4-6 grudnia 2009 r. - przyp. red.) w krakowskim Domu pozostało mi kilka szczególnych myśli, obrazów. Zrodziło się również wiele pytań. Wybranymi chcę się podzielić...

Kościół jest miejscem, które przyjmuje światło… Nie  może być przesiąknięty żadną ideologią.

Wylane łzy, przelana krew obmywają tych, którzy się do nich przyczynili. Dzięki temu spotkamy się w niebie. Są krzyki, które słyszy tylko On.

Aby odwrócić  swoją uwagę od swojego pępka potrzebuję łaski. Jest tyle pięknych rzeczy, ale czemu służą? Wyobraźnia wiernych jest telewizyjna,  cyfrowa…  Słowo Boże wpada do takiej właśnie wyobraźni, która jest silniejsza. Co jeszcze mogę  w tej kwestii zrobić?

Wiara to radykalne rozpoznanie Drugiego. Uznanie bezwarunkowego istnienia tego Drugiego.

Wiara to  przyjęcie Boga  (nie abstrakcyjnej idei Boga, ale Boga).

Zdarzają się przedziwne sytuacje (przez niedopatrzenie, pomyłki itp.),  których konsekwencje bywają niezwykle owocne…

Artysta jest jak pszczoła. Zbiera piękno to tu, to tam… Tworzy się pamiętając światło z wewnątrz. Prawda objawiona to miłość, a miłość zrealizowana to piękno.

(...)

Ujęło mnie piękno dzieł o. Marko.  Uczestnicząc w tym ważnym dla mnie spotkaniu czułam się nasycona pięknem, żywą obecnością Kościoła, który jest w nich odbity.

Dziękuję Panu Bogu za Szkołę Wiary, jej owoce, za wszystko, co udało mi się w tym czasie odkryć, za wspólną modlitwę i pełne radości spotkania.

Anna, Wrocław

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl