O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  "Zeszyty Formacji Duchowej" w 2010 roku ...


Zeszyty Formacji Duchowej
w 2010 roku

 

  zima * 46 / 2010
Danuta Piekarz
<<< Ewangelia dla początkujących

W PRZYGOTOWANIU:

wiosna * 47 / 2010
Józef Augustyn SI
Uczucia w życiu duchowym

lato * 48 / 2010
Jacques Philippe
Powołanie

jesień * 49 / 2010
ks. Krzysztof Grzywocz
Wartość człowieka

 

  

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Zeszytów Formacji Duchowej (zima * 46/2010) zatytułowany "Ewangelia dla początkujących". Jego autorką jest związana z naszym dziełem formacyjnym pani dr Danuta Piekarz - biblistka, konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich, italianistka i tłumaczka.

Bieżący numer czasopisma zawiera treści poruszane w czasie sesji formacyjnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini w dniach 29 lutego - 2 marca 2008 r. Sesja ta była poświęcona Ewangelii według św. Marka.

Autorami kolejnych tegorocznych Zeszytów Formacji Duchowej będą: Józef Augustyn SI ("Uczucia w życiu duchowym"), Jacques Philippe ("Powołanie") i ks. Krzysztof Grzywocz ("Wartość człowieka").

Zachęcamy do prenumeraty !
O warunkach prenumeraty w roku 2010 informujemy
tutaj.

***

Adres Redakcji:
"Zeszyty Formacji Duchowej"
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397; fax. (0-12) 254 6060
kom. 694 448 170
e-mail:
zeszyty@sds.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl