O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  abp Bruno Forte ...


 abp Bruno Forte

urodził się 1 sierpnia 1949 r. w Neapolu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1973 r. Jest doktorem teologii i filozofii. Swoją działalność naukową rozwijał głównie w ramach  Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowej Italii w Neapolu. Jest cenionym w środowisku międzynarodowym profesorem teologii dogmatycznej, autorem licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości.

Aktualnie jest pasterzem archidiecezji Chieti-Vasto we Włoszech, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Papieskich Komisji ds. Kultury i ds. Jedności Chrześcijan oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary, Przepowiadania i Katechezy. 

Przewodniczył pracom podkomisji przygotowującej dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej «Pamięć i pojednanie: Kościół a winy przeszłości», w którym podjęto kwestię znaczenia prośby o przebaczenie za dawne i współczesne winy Kościoła, wypowiedzianej przez Jana Pawła II w czasie Roku Jubileuszowego 2000.

W dniach od 29 lutego do 6 marca 2004 r. prowadził rekolekcje dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej. 26 czerwca 2004 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą Chieti-Vasto, a 8 września tegoż roku otrzymał święcenia biskupie z rąk kardynała Josepha Ratzingera. W 2004 r. został również wyróżniony tytułem doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W dniach 29-31 stycznia 2010 r. prowadził w naszym domu formacyjnym w Krakowie rekolekcje kapłańskie "Podążając za Tobą..." zorganizowane z okazji Roku Kapłańskiego. Ich uczestników poprowadził drogą lectio divina, którą w 2004 r. przeżył wspólnie ze Sługą Bożym Janem Pawłem II w czasie rekolekcji wielkopostnych w Watykanie.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl