O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” ...


Rekolekcje z okazji Roku Kapłańskiego
„Podążając za Tobą…”
Kraków, 29-31 stycznia 2010 r.

dzień drugi - 30 stycznia 2010 r.

30 stycznia 2010 r. to drugi dzień rekolekcji kapłańskich prowadzonych przez arcybiskupa Bruno Forte. Podobnie, jak w czasie wszystkich weekendowych spotkań formacyjnych organizowanych w naszym domu, sobota była czasem pełnego milczenia i osobistej modlitewnej refleksji nad proponowanymi przez rekolekcjonistę treściami.

W kolejnych sobotnich wprowadzeniach do modlitwy pasterz archidiecezji Chieti-Vasto zaprosił zgromadzonych kapłanów do przemodlenia swojego powołania w świetle historii życia i powołania Mojżesza, a następnie Maryi, św. Pawła i św. Jana Apostoła.

 

Sobotniej Eucharystii przewodniczył ks. Bronisław Jakubiec SDS, konsultor genelralny zgromadzenia salwatorianów. Ksiądz arcybiskup w homilii - pochylając się nad kartami Pisma, które Kościół daje swoim wiernym w sobotę trzeciego tygodnia zwykłego - zachęcił do wpatrzenia się w ukazany w Słowie Bożym tryptyk prawdy. Liturgia ukazuje nam najpierw proroka Natana, który jest posłuszny prawdzie, nie boi się powiedzieć się królowi Dawidowi, kim ten jest, i w ten sposób staje się świadkiem prawdy. Dawid ukazuje inny aspekt prawdy, który kaznodzieja nazwał drogą prawdy: Dawid pozwala, by stopniowo dotarła do niego siła prawdy, to znaczy by osąd Boży dotarł do jego serca i otworzył mu oczy pozwalając mu zrozumieć powagę zła, które popełnił. Wreszcie Jezus, który jest Prawdą, Prawdą w Osobie, dopełnia wspomniany tryptyk prawdy. Jezus po uciszeniu burzy na jeziorze pyta uczniów „dlaczego się lękacie?”. On, który jest Prawdą, wyzwala od lęku; wyzwala od lęku, który nie jest przyjacielem prawdy. Wychodząc od tej potrójnej perspektywy żyć wiarą oznacza żyć prawdą, pozwolić się oświecić przez Bożą prawdę - Boży sąd, dać się uwolnić od naszych lęków, niewoli czy alibi i wzrastać w pokoju.

zdjęcia - P. Majewski SAC


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl