O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje kapłańskie z abpem Bruno Forte - podsumowanie< ...


Jako księża bardzo potrzebujemy w biskupie ojca, wierzącego ojca…
Podsumowanie rekolekcji kapłańskich z abpem Bruno Forte
Kraków, 29-31 stycznia 2010 r.

Zakończyły się rekolekcje kapłańskie w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkaniu zorganizowanemu z okazji trwającego Roku Kapłańskiego przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Bruno Forte, Metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Wzięło w nim udział ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Byli wśród nich duchowni z grona współpracowników krakowskiego ośrodka formacyjnego, przedstawiciele uczestników Szkoły Wychowawców Seminaryjnych.

Rekolekcjonista prowadził uczestników drogą lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004. Szczególnie wymowną była obecność rekolekcjonisty Papieża Wojtyły na rekolekcjach dla księży w jego umiłowanym Krakowie.

U początku rekolekcji abp Forte podjął temat centalnego miejsca Słowa Bożego w życiu wierzącego i posłudze kapłańskiej. W kolejnych wprowadzeniach do modlitwy osobistej, zaprosił do wpatrzenia się w życie niezwykłych osobistości biblijnych. W klimacie milczenia i osobistej modlitwie uczestnicy zanurzając się w doświadczeniu wiary Abrahama, Mojżesza, Maryi, św. Pawła i św. Jana Apostoła mogli czerpać światło i moc dla pogłębienia relacji z Bogiem oraz pasję do wiernego przeżywania swojego powołania. Konferencje rekolekcyjne zostały utrwalone w formie nagrań CD.

 

W ostatnim dniu rekolekcji odbyło się spotkanie, w czasie którego arcybiskup Forte odpowiadał na pytania uczestników. Spektrum pytań było bardzo szerokie: od wątpliwości rodzących się na kanwie lektury Biblii, poprzez tematy związane z przygotowaniem do kapłaństwa, przeżywaniem powołania kapłańskiego i podejmowaną posługą duszpasterską, aż po kwestie pojawiające się w przestrzeni relacji z Narodem Wybranym czy islamem. Wielkim darem była dla uczestników spotkania obecność oddanego posłudze pasterskiej ordynariusza archidiecezji Chieti-Vasto oraz doświadczonego teologa, członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej zaangażowanego w dykasteriach watykańskich ds. Kultury czy ds. Jedności Chrześcijan.

Krakowskie rekolekcje odbywające się w trwającym Roku Kapłańskim zakończyły się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, który w modlitwie polecał Bogu wszystkich kapłanów z Polski oraz ze swojej archidiecezji. W homilii metropolita Chieti-Vasto zaprosił do spojrzenia na tajemnicę powołania i posługi kapłańskiej jako posługi miłości: miłości dawnej, miłości wiernej, miłości ciągle nowej.

 

Na zakończenie spotkania formacyjnego ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD, podziękował włoskiemu arcybiskupowi za to, że podkreślał i pokazał sobą samym, że chrześcijaństwo to nie ideologia, to nie doktryna, ale chrześcijaństwo to jest Osoba, to jest Żyjący, którego uczestnicy w rekolekcjoniście spotkać: „Dziękujemy, że w osobie arcybiskupa stanął przed nami przede wszystkim ojciec. Ty wiesz, że jako księża bardzo potrzebujemy w biskupie ojca, wierzącego ojca…”. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla tłumaczki, pani Danuty Piekarz, która jak zaznaczył abp Forte „stała się narzędziem Ducha Świętego, aby zrealizować w tych dniach cud Pięćdziesiątnicy”.

ks. Piotr Szyrszeń SDS
zdjęcia: Paweł Majewski SAC

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl