O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje kapłańskie z abpem Bruno Forte - refleksja po spot ...


Jesteśmy 'biednymi ateistami', którzy codziennie próbują na nowo uwierzyć
Reflesja po rekolekcjach polskich księży z abpem Bruno Forte
Kraków, 29-31 stycznia 2010 r.

Włoski arcybiskup Bruno Forte, ostatni rekolekcjonista Jana Pawła II, gościł w Krakowie z okazji Roku Kapłańskiego. Metropolita Chieti-Vasto przez trzy ostatnie dni stycznia, w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, głosił rekolekcje dla ponad 100 polskich księży posługujących w ojczyźnie i poza jej granicami. Z poruszającą żarliwością mówił o wierze w moc Słowa: „Jesteśmy tutaj, aby spotkać Słowo! Słowo Boga to Słowo miłości. Zwłaszcza dzisiaj ‘istnieje ogromna tęsknota za Słowem’”.

Mons. Forte nazwał obecny wiek czasami „samotności w tłumie”. Żyjemy w tłumie i jednocześnie pozostajemy samotni. Samotność poszerza się także przez internet. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, długie godziny spędza przed internetem sądząc, że rozmawiają z innymi, a tymczasem pozostają samotni, bez rzeczywistej komunii. Słowo Boże to dobra nowina dla wszystkich samotnych. Chce wejść w ludzkie serce. „Czy czujemy w sobie żar Słowa, gdy głosimy je innym”? – pytał z przejęciem księży. Czy Słowo rozpala nasze serca? Przepowiadanie Słowa nie może być martwym powtarzaniem słów, lecz ogniem, który płonie i rozpala innych. Jeśli słowa, które głosimy nie rozpalają serc słuchaczy, to znak, że nie głosimy Słowa Boga, ale nasze ludzkie. "Moralizowanie, mówienie abstrakcyjne, to strata czasu” – powtarzał.

Musimy sprawić, by rozbrzmiewał prawdziwy głos Ewangelii. Nie głosimy „coś” - mówił z mocą Rekolekcjonista - my głosimy „Kogoś”. Chrześcijaństwo to nie ideologia, to nie doktryna, ale to Osoba, to Żyjący, który pragnie z nami spotkania! My, księża, podobnie jak każdy wierzący jesteśmy biednymi ateistami, którzy próbują codziennie na nowo wierzyć.

Każdą konferencję kończył pytaniami do rachunku sumienia i osobistej modlitwy: „Dla kogo żyję? Kim jest Chrystus naprawdę dla mnie? Czy jest Żyjącym, którego spotkałem i z którym chcę być? Czy Jezus jest moją jedyną racją życia”. Czy jestem gotów powiedzieć Mu moje ‘tak’ na zawsze?”. Abp Forte zapalał uczestników do głębokich przemyśleń: „Wiara nie jest grą intelektualną. Wiara to stracić wszystko dla Niego. Wiara to kochać Jezusa ponad wszystko i dać się ukochać przez Niego”. Prowokował i niepokoił: „Można żyć nie wiadomo dlaczego. Ale nie można żyć nie wiadomo dla kogo”. Głosząc z mocą Słowo stworzył ujmujący klimat pustyni, ciszy i medytacji Słowa.

Na zakończenie rekolekcji abp B. Forte odpowiadał na pytania księży dotyczące Biblii, dylematów duszpasterskich i aktualnych wydarzeń z życia Kościoła. „Czego oczekuje Ekscelencja od księży w swojej archidiecezji?” - zapytał jeden z uczestników. „Aby nade wszystko prawdziwie kochali Jezusa i ludzi” - odpowiedział.

Przewodnicząc uroczystej Mszy św. kończącej rekolekcje, arcybiskup Forte powiedział do księży koncelebrujących, że sprawuje ją za wszystkich kapłanów z Polski oraz ze swojej archidiecezji. W homilii jeszcze raz, jak żarliwy głosiciel Słowa, wezwał swoich braci w kapłaństwie do posługi miłości: do miłości dawnej, miłości wiernej, miłości ciągle nowej.

„Dziękujemy, że w osobie arcybiskupa, wielkiego teologa, stanął przed nami przede wszystkim ojciec. Wiesz dobrze że, my księża, bardzo potrzebujemy w biskupie ojca, wierzącego ojca…”. - tymi słowami podziękowania zwrócił się do rekolekcjonisty ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD.

Abp Bruno Forte - ordynariusz archidiecezji Chieti-Vasto. Ceniony w środowisku międzynarodowym profesor teologii dogmatycznej, autor licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości; członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultor Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności Chrześcijan; przewodniczący Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary, Przepowiadania i Katechezy. Przewodniczył podkomisji przygotowującej dokument "Pamięć i pojednanie", który towarzyszył prośbie Jana Pawła II o przebaczenie grzechów Kościoła w Jubiluszowym Roku 2000. W 2004 roku przeprowadził w Watykanie rekolekcje wielkopostne dla Jana Pawła II i współpracowników Kurii Rzymskiej.

Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD - Kraków
zdjęcia: Paweł Majewski SAC

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl