O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Co jest Izaakiem twojego serca? – to pytanie chodzi mi ...


Co jest Izaakiem twojego serca? – to pytanie ks. arcybiskupa chodzi mi ciągle po głowie

Mam na imię Emanuel i od 23 lat jestem prezbiterem, a od 11 lat proboszczem w Chorzowie w dużej parafii w centrum miasta. Od 13 lat, odkąd pojechałem na pierwszy tydzień ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich, nie wyobrażam sobie rekolekcji bez całkowitej ciszy, bez pustyni. Niestety powszechną praktyką wielu rekolekcji kapłańskich czy kleryckich, które przeżywałem poprzednio, jest tylko mówienie i zachęcanie do ciszy, której jednak faktycznie w praktyce nie ma prawie w ogóle. Dlatego tak chętnie skorzystałem z zaproszenia Centrum Formacji Duchowej i przyjechałem na rekolekcje kapłańskie prowadzone przez arcybiskupa Bruno Forte. Zawsze przy rekolekcjach ignacjańskich, lectio divina czy sesjach skupieniowych rzeczą drugorzędną jest prowadzący. Tym, czego oczekuję, jest czas modlitwy i głębokiej refleksji nad moim życiem, przeżywany w ciszy. Tak bardzo jej potrzebuję jako proboszcz i chrześcijanin w moim życiu pełnym stresów, różnorodnych zajęć i napięć wywołanych moim choleryczno-pasjonackim temperamentem.

O arcybiskupie prowadzącym rekolekcje ledwo co słyszałem jako znanym teologu. Ale szukam na rekolekcjach czy sesjach skupieniowych przede wszystkim ciszy. Tak pięknie to współbrzmi z tym, co usłyszałem z ust arcybiskupa Bruno, że Bóg Ojciec w tradycji Ojców Kościoła był określany jako cisza, milczenie, które przemówiło Logosem - Słowem, Jezusem Chrystusem. Duchowość shema, o której mówił prowadzący, jest tym, czego szukam. Nie potrafię często słuchać do końca drugiego, a lubię kiedy inni mnie słuchają. Określenie całej duchowości tym hebrajskim słowem (shema) jest dla mnie niezwykle odkrywcze, świeże i twórcze. Od pierwszych słów prowadzącego dałem się porwać jego myśleniu, czyli zakochaniu się w Słowie Bożym. Obfite czerpanie z tradycji żydowskiej, głęboka znajomość zwyczajów żydowskich, ukazywanie postaci biblijnych w ich judaistycznych korzeniach jest dla mnie fascynujące. Te rekolekcje, które ksiądz arcybiskup głosił, są dla wszystkich. Niewiele tam było fragmentów wyłącznie dla kapłanów. Tak mnie rozpalił rekolekcjonista umiłowaniem Słowa Bożego, że jeszcze w trakcie rekolekcji postanowiłem powrócić do proponowanych treści, by przekazać je innym. Słowa, które mnie poruszyło i zainspirowało do modlitwy i nawrócenia w moim życiu kapłańskim, nie mogę pozostawić dla siebie! Tak się złożyło, że parę dni przed rekolekcjami otrzymałem dekret naszego księdza arcybiskupa mianujący mnie ojcem duchownym księży naszego dekanatu. Jestem już po pierwszej konferencji, którą oparłem na menorze Słowa Bożego, o której mówił ksiądz arcybiskup Bruno w pierwszej konferencji wprowadzającej w rekolekcje kapłańskie. Okazało się, że księża naszego dekanatu słuchali mnie z dużą uwagą i otrzymałem wiele słownych opinii, że to jest to na co czekają. Podzieliłem się po prostu, jak mawiają uczestnicy Drogi Neokatechumenalnej, połamałem się Słowem, które do mnie dotarło albo wypowiedziałem echo Słowa.

Do postaci biblijnych, omówionych podczas rekolekcji, chcę powrócić w posłudze duszpasterskiej w czasie Wielkiego Postu głosząc wraz z wikariuszami w poszczególne niedziele konferencje na ich temat. W I Niedzielę Wielkiego Postu będziemy mówili o Maryi - wzorze drogi wiary, przygotowującej nas do stanięcia pod krzyżem Chrystusa w Wielki Piątek (Maryja to święta Wielkiej Soboty); w II Niedzielę Wielkiego Postu - o Abrahamie, bohaterze pierwszego czytania (fragment z Rdz 22 - o ofierze Izaaka odczytamy w Wigilię Paschalną). W III Niedzielę Wielkiego Postu będzie nam towarzyszył Mojżesz, którego powołanie opisuje pierwsze czytanie tej niedzieli (opis Paschy Żydów usłyszymy w czasie Wigilii Paschalnej); a w IV niedzielę - św. Jan kontemplatyk miłości (refren psalmu: „Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg”, „spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością”). W V Niedzielę Wielkiego Postu pochylimy się nad postacią św. Pawła, którego słowa „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego” usłyszymy wówczas w drugim czytaniu. Chcemy też w każdą niedzielę każdemu uczestnikowi naszych rekolekcji ze Słowem Bożym wręczyć pomoce do codziennej medytacji nad Słowem Bożym w formie lectio divina czy innej na poszczególne dni tygodnia.

W Środę Popielcową spróbuję uświadomić parafianom, że jakiekolwiek dobro tych rekolekcji, to nie będzie owoc naszych konferencji, ale owoc codziennego pochylenia się nad Słowem Bożym. To jest też moje głębokie doświadczenie z rekolekcji, które przeżyłem pod koniec stycznia w Krakowie. Najważniejsza jest moja osobista modlitwa usłyszanym Słowem i skonfrontowanie go z moim życiem. Już po pierwszych dwóch konferencjach (konferencji wprowadzającej i konferencji o Abrahamie) przeżyłem mocno sakrament pokuty, z darem łez, jakimś całościowym spojrzeniem na moją posługę. Zobaczyłem, że moja wiara jest związana ze spełniającymi się obietnicami Bożymi (jak u Abrahama w Rdz 12), że daleko jej do wiary Abrahama ofiarującego Izaaka (Rdz 22). Co jest Izaakiem twojego serca? – to pytanie ks. arcybiskupa chodzi mi ciągle po głowie i jest gdzieś głęboko w sercu. Już ta jedna konferencja, nawet to jedno pytanie, spowodowało wstrząs w moim życiu, a przecież to był dopiero początek.

Powracając do treści konferencji w mojej codzienności zauważam, że na nowo je przeżywam i głębiej odczytuję w swoim życiu. Przypominam sobie ten rezonans, jaki słowo ks. arcybiskupa budziło we mnie w czasie rekolekcji, i odkrywam nowe horyzonty i treści ważne dla mnie osobiście. Ciągle Bóg nie daje się wyprzedzić w swej hojności dla tego, kto słucha. W ostatnią niedzielę, VI Niedzielę Zwykłą, w czytaniu brewiarzowym św. Efrem przepięknie mówi o różnorodności, bogactwie i niewyczerpanym pięknie Bożego Słowa. Nie jesteśmy w stanie wypić wszystkiego z tego źródła, podobnie jak nie jesteśmy w stanie wypić wody ze strumienia. Słowo uczy mnie pokory. To jest chyba coś z tej duchowości shema. Chwała Panu!

ks. Emanuel Pietryga
Chorzów 15.02.2010

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl