O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Z milczenia wytrysnęło słowo medytacji - arcybiskup Bruno For ...


Z MILCZENIA WYTRYSNĘŁO SŁOWO MEDYTACJI

Przeżyłem rekolekcje z polskimi kapłanami w Krakowie jako prawdziwy czas łaski. Wielkie skupienie, nieustanna adoracja przed Jezusem Eucharystycznym ułatwiły mi zadanie, by z milczenia wytrysnęło słowo medytacji, przyjmowanych w naprawdę przykładnej postawie zasłuchania i uległości. Czas tego dzielenia się był krótki, ale rekompensowała to jego intensywność. Oby Pan sprawił, by to doświadczenie łaski i pokoju jeszcze długo przynosiło owoce.

arcybiskup Bruno Forte

*** *** ***

Ho vissuto il ritiro con i sacerdoti polacchi a Cracovia come un autentico momento di grazia. Il grande raccoglimento, l'incessante adorazione davanti a Gesù eucaristia, hanno reso facile per me far scaturire dal silenzio la parola delle meditazioni, seguite con un ascolto e una docilità veramente esemplari. L'intensità del tempo condiviso ha compensato la brevità. Possa il Signore rendere feconda a lungo questa esperienza di grazia e di pace.

+ Bruno Forte

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl