O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Józef Augustyn SJ ...


 o. Józef Augustyn SJ

jezuita, kierownik duchowy i rekolekcjonista, animator ćwiczeń ignacjańskich, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej (zob. bibliografia). Był redaktorem naczelnym kwartalnika "Życie Duchowe", należy do rady programowej kwartalnika „Pastores” poświęconego formacji kapłańskiej.

Związany z naszym domem formacyjnym od jego początków. Od 1999 r. jest członkiem rady programowej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych działającej przy CFD Salwatorianów w Krakowie; w Szkole Wychowawców prowadził wykłady i superwizję. Pomaga jako kierownik duchowy w towarzyszeniu indywidualnym podczas Ćwiczeń Duchownych.

Prowadził w naszym domu kilka spotkań formacyjnych: „Jak rozeznawać powołania życiowe?” (1-3 V 1998), skupienie dla ludzi młodych stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi, odnoszącymi się do ich powołania: „Jak zmierzyć się z życiem?” (29-31 X 1999), skupienie rekolekcyjne dla maturzystów i studentów, dla młodych małżeństw, jak również dla alumnów i młodych księży: „Być synem, aby stać się ojcem. Być córką, aby stać się matką” (5-7 XI 1999), „Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe” (17-19 X 2003), „Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak pomóc sobie i innym?” (19-21 II 2010) i razem Piotrem Słabkiem „Świat ludzkich myśli i uczuć. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni” (2-4 III 2018).

Jest autorem publikacji „W trosce o autentyczne życie duchowe", która ukazała się w ramach "Zeszytów Formacji Duchowej" (wiosna * 47 / 2010).

   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl