O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 47 - W trosce o autentyczne życi ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 47

W trosce
o autentyczne życie duchowe

Józef Augustyn SJ

kierownik duchowy i rekolekcjonista,
animator rekolekcji ignacjańskich
wykładowca "Ignatianum" w Krakowie,
redaktor naczelny kwartalnika "Życie Duchowe"

    

„Zamiast zapowiedzianego tematu: Uczucia w życiu duchowym o. Józef Augustyn SJ prezentuje nam serię artykułów na tematy związane z rozwojem życia duchowego. A ponieważ we wszystkich podejmowanych zagadnieniach jest obecna także problematyka doświadczenia emocjonalnego, stąd też – możemy powiedzieć – że Autor w jakimś stopniu obronił zapowiedziany tytuł. Aby jednak temat „Zeszytu” odpowiadał dokładnie przedstawionym w nim rozważaniom, zatytułowaliśmy go: W trosce o życie duchowe. Istotnie bowiem we wszystkich rozważaniach temat ten przewija się w sposób konsekwentny.

Artykuł Wypalenie nie tylko na polu zawodowym jest centralny w niniejszym "Zeszycie". Wszystkie bowiem kolejne teksty można potraktować jako odpowiedź na pytanie w nim zawarte: jak zapobiegać duchowemu i moralnemu rozmyciu, wypaleniu, zagubieniu? (…) Ponieważ prezentowane artykuły powstawały w dłuższym okresie i pisane były z różnych okazji, stąd też stanowią one pewien „zbiór”, a nie jednolite monograficzne opracowanie. Stąd zdarzające się wzajemnie dopełniające się powtórzenia, jak też różnorodne formy. Niech nam będzie wolno wyrazić życzenie, aby lektura testów o. Józefa Augustyna SJ przyczyniła się do odnowienia w nas troski o autentyczne życie duchowe oraz gorliwości duszpasterskiej, szczególnie w stosunku do ludzi młodych”.

Od Redakcji (fragm.)

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Od Redakcji
  • Wypaleni nie tylko na polu zawodowym
  • Ewangeliczna czystość serca
  • Księża w relacji do kobiet
  • Ewangeliczne ogołocenie
  • O wiarygodności ludzi Kościoła dawniej i dziś
  • Młodzi w kontekście współczesnej kultury

 

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (47) numer Zeszytów Formacji Duchowej. Autor bieżącego numeru w dniach 19-21 lutego 2010 r. prowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesję formacyjną pt. "Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak pomóc sobie i innym?".

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl