O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkania grupy Sychar: 14 V 2010 i 11 VI 2010


Otwarte spotkania grupy Sychar odbyły się w domu Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16 w dniach 14 maja 2010 r. i 11 czerwca 2010 r.

*** *** ***

W czasie spotkania grupy Sychar w piątek 14 maja 2010 r. o godz. 17.00 rozważane były teksty Liturgii Słowa z Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego:

  • Dz 1, 1-11
  • Ps 113, 1-8
  • Ef 1, 17-23
  • Łk 24, 46-53

*** *** ***

W czasie spotkania grupy Sychar w piątek 11 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 rozważane były teksty Liturgii Słowa z Niedzieli XI Niedzieli Zwykłej:

  • 2 Sm 12, 1. 7-10. 13
  • Ps 32
  • Ga 2, 16. 19-21
  • Łk 7, 36 - 8, 3 (Łk 7, 36-50)
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl