O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem (książka, ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina

 

Ty wiesz, że Cię kocham
Rekolekcje ze św. Piotrem
(książka, oprawa twarda)

 

ks. Krzysztof Wons SDS
 
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie, wykładowca teologii duchowości

  

Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem amocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Ty wiesz, że Cię kocham.

Książka "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem" jest w pewnym stopniu przedłużeniem drogi, którą autor zaproponował wcześniej w lectio divina do czterech Ewangelii ("Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem", "Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem""Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem""Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem").

   

Publikacja jest przygotowana w takiej formie, aby zapraszała nie tylko do czytania, ale też do jeszcze bardziej pogłębionej lectio divina stronic Ewangelii. Rekolekcje są adresowane do wszystkich, niezależnie od powołania, stanu życia czy profesji.

Treści, którymi autor dzieli się w książce, są owocem rekolekcji lectio divina przeżywanych przez niego i prowadzonych w Centrum Fomacji Duchowej w Krakowie, w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, podczas rekolekcji dla kleryków w seminariach, dla księży, dla sióstr zakonnych i świeckich.

Podejmując te drogę indywidulanie, w warunkach codzienności, należy zadbać o momenty pustyni, potrzebna na czas modlitwy Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.

Autor: ks. dr Krzysztof Wons SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, autor książek poświęconych modlitwie Słowem Bożym.

 

Spis treści:

Od Autora

Wprowadzenie w lectio divina z Piotrem

Dzień I
Początek

Dzień II
Powołanie

Dzień III
Wybór

Dzień IV
Dojrzewanie

Dzień V
Kryzys

Dzień VI
Odejście

Dzień VII
Nowy początek

Bibliografia

   

Zamówienia na książki (na terytorium Polski) przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie tel. (0-12) 269 23 97 lub (0-12) 254 60 60 lub tel. kom. 694 448 170. Książki zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

*** *** ***

Od autora

Chętnie spotykam się z Szymonem Piotrem, choć mnie niepokoi i konfrontuje. Jest coś czego nie przestanę mu nigdy zazdrościć: żywej, „nie lukrowanej” relacji Jezusem. W Jego spotkaniach z Mistrzem zawsze  się coś dzieje - i gdy jest w stanie sangwinicznej euforii i gdy ma „ciche dni”. Nie potrafi być obojętny, letni czy przeciętny. Nawet wtedy, gdy wydaje się być pasywny i zamyka w sobie i milczy, w rzeczywistości prowadzi wewnętrzne wojny… ze sobą o Niego. W spotkaniach z Jezusem jest żywy i bezpośredni: przyjmuje Go pod swój dach, zostawia dla Niego łowienie ryb, gania za Nim od wczesnego ranka, zdumiewa się, zachwyca, godzi na Jego „szalone” pomysły, zadaje śmiałe pytania, przysięga, że umrze za Niego, buntuje się, kłóci, zapiera na całego, płacze jak małe dziecko, biegnie do Jego grobu, odnajduje powołanie i znowu wybiera, wyznaje miłość i umiera za Niego. Nie da się myśleć o Piotrze nie myśląc o Jezusie. Oderwać Piotra od Jezusa, to jakby go unicestwić. Ewangelie to potwierdzają: Piotr „gaśnie w oczach”, gdy się od Jezusa oddala; odżywa, gdy do Niego wraca.

Niezależnie od tego, który raz czytam o nim w Ewangeliach, czuję jakbym wypływał na niezgłębiony ocean tajemnej więzi. Natchnione stronice, tyle razy już nawiedzane, wciąż przemawiają. Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła „Skałą”. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem emocji, nie było chwilowe, czy kilkuletnie. Stało się tak silne i trwałe, że choć był typem człowieka, który lubił przepasywać się sam i chodzić swoimi drogami, na koniec życia wyciągnął swoje drżące ze starości ręce, pozwolił się przepasać przez Innego, i poprowadzić, dokąd nie chciał (J 21, 19).

Moje zainteresowanie Szymonem Piotrem ożywiło się ponad dziesięć lat temu, kiedy moi  młodsi współbracia salwatorianie, poprosili mnie o poprowadzenie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi. Po dziś dzień wspominam je z dużym przeżyciem. Postanowiłem wtedy przejść z nimi drogę Szymona, syna Jony. Jestem im wdzięczny za tamto doświadczenie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że stanie się początkiem moich częstych spotkań z Rybakiem z Betsaidy, które trwają po dziś dzień. Wracałem i wciąż wracam do osoby Piotra. Prawie nigdy w pojedynkę. Wielokrotnie przechodziłem drogę Kefasa z innymi: w czasie rekolekcji lectio divina w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w Szkole Wychowawców Seminaryjnych, podczas rekolekcji dla kleryków w seminariach, dla księży, dla sióstr zakonnych i świeckich. Za każdym razem odsłaniały się przed mną nowe, dotąd nieznane, horyzonty historii Rybaka, która niezmiennie prowadzi do Jezusa. Przygotowanie publikacji stało się dla mnie okazją do jeszcze uważniejszego zebrania i pogłębienia treści nagromadzonych przez lata. Mam świadomość, że zaproponowana przeze mnie lectio divina do „Piotra w Ewangeliach” jest tylko jedną z możliwych perspektyw spojrzenia na człowieka, którego imię i dzieło nie przestają oddziaływać na historię pojedynczych osób i całego Kościoła. Jest perspektywą, która zrodziła się z mojej osobistej lektury biblijnej. Stronice natchnione przez Ducha, kryją w sobie mira profunditas (cudowną głębię) jak powtarzał św. Augustyn. Pozostają niewyczerpalne. Duch Święty „mieszka w nich i bez wytchnienia ożywia je swym Boskim tchnieniem” [Por. R. Cantalamessa, Twoje słowo daje mi życie, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2009, s. 83-84]. Ufam, że książka, którą oddaję do rąk zainteresowanych, zachęci wielu do osobistych, niezastąpionych spotkań z Piotrem, w których Przewodnikiem będzie ten sam Duch, zapewniający Pismom wieczną młodość (św. Ireneusz). Pisałem ją z nadzieją, że ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z niej, zmotywują się do przemodlenia własnej drogi powołania i przeżyją nową wiosnę w relacji z Jezusem.  Publikacja jest przygotowana w takiej formie, aby zapraszała nie tylko do czytania, ale bardziej jeszcze do pogłębionej lectio divina stronic Ewangelii. Słowo ludzkie pozostaje zawsze marne naprzeciw Słowa Bożego. Tylko Ono kryje w sobie Bożą siłę i witalność, zdolną ożywić nasze powołanie i wskazać kierunki życia, które zaplanował dla nas Duch Ojca i Syna. Książka jest w pewnym stopniu przedłużeniem drogi, którą zaproponowałem wcześniej w lectio divina do czterech Ewangelii [
K. Wons, Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem. Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004 (
opatrzone wprowadzeniem do dynamiki lectio divina;   Tenże, Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005; Tenże, Pogłębić wiarę w Jezusa.  Rekolekcje ze św. Łukaszem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006; Tenże, Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007].  

Rekolekcje ze św. Piotrem są adresowane do wszystkich, niezależnie powołania, stanu życia czy profesji. Chciałbym jednak zadedykować je w sposób szczególny moim braciom w kapłaństwie. Myślę o tych wszystkich, których od wielu lat spotykam na mojej drodze, którzy pozwolili mi uczestniczyć w ich osobistych tajemnicach życia kapłańskiego i którzy swoim żarliwym życiem wielokrotnie umacniali mnie w powołaniu. Lecz myślę także o braciach, którzy odeszli z kapłaństwa. Wspominam ich z osobistym przeżyciem, zwłaszcza tych, którym towarzyszyłem od czasu seminaryjnej formacji, z którymi świętowałem prymicje, a dziś nie mogę sprawować z nimi Eucharystii. Jedni i drudzy wracali mi w pamięci podczas pisania tych stronic: ci, którzy jak Szymon z Betsaidy, bez własnej zasługi i pomimo swojej kruchości, nie przestają towarzyszyć Jezusowi dokądkolwiek się uda, i ci, którzy weszli w kryzys powołania i z różnych powodów, złamani na sercu, odeszli z kapłaństwa. Pierwszym dedykuję, aby jak Piotr trwali w swoim powołaniu do końca, drugim, aby jak Piotr nie stracili sprzed oczu wzroku Mistrza, który nie przestaje na nich patrzeć z miłością i pociągać za sobą.

Jestem bardzo wdzięczny moim drogim braciom Kamedułom z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda, którzy pozwolili mi w odosobnieniu, klimacie ciszy i mniszej modlitwy przygotowywać stronice zapisane w tej książce.

Krzysztof Wons SDS

zob.
Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem
(książka, oprawa miękka)
- ks. Krzysztof Wons SDS
.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl