O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  br. Luciano Manicardi ...


br. Luciano Manicardi

- wiceprzeor wspólnoty monastycznej w Bose (Włochy), biblista, formator. Współpracuje z czasopismem „Parole, Spirito e vita”. Łączy wiedzę biblijną z najnowszymi osiągnięciami antropologii, wydobywa z Pisma Świętego wymiar egzystencjalny i mądrościowy życia.

Gościł w naszym domu w czasie IV Dni Duchowości Biblijnej nt. „Bóg miłosierdzia w Biblii”, które odbyły się w dniach 15-18 listopada 2007 r.  Prowadził wówczas spotkanie weekendowe. Tematy wygłoszonych konferencji: „Jezus, Ten, który opowiada o Ojcu” (Łk 15, 1-32); „Miłosierdzie Ojca i opory wobec niego” (Łk 15, 1-32; Łk 10, 25-37); „Oblicze człowieka cierpiącego: wezwanie do współczucia” (Łk 10, 25-37); „Jezus, miłosierdzie Boga” (Łk 7, 36-50; Łk 19, 1-10); „Przebaczenie otwiera na przyszłość” (J 8, 1-11).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl