O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  bp Edward Dajczak ...


 

- kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po święceniach kapłańskich (1975) przez 10 lat pracował jako wikariusz, następnie był dyrektorem diecezjalnego duszpasterstwa charytatywnego (1985-88) oraz sekretarzem biskupa Józefa Michalika (1986-88). W latach 1988-90 był ojcem duchownym w WSD w Gościkowie-Paradyżu, a przez następne sześć lat rektorem tego seminarium. 15 grudnia 1989 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. 23 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

Bp Dajczak, który jest cenionym rekolekcjonistą, prowadził w naszym domu sesję modlitewną: „Doświadczyć dobroci Boga Ojca” (11-13 grudnia 1998), sesję z okazji Jubileuszu 2000: „Przyjąć na nowo Jezusa Chrystusa Zbawiciela” (11-13 lutego 2000), sesję w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego „Kocham Kościół Jezusa Chrystusa” (20-22 stycznia 2012).

Z bogatego doświadczenia formatora nowych pokoleń kapłańskich czerpali również uczestnicy Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W edycji 2007-09 Szkoły ksiądz biskup wygłosił wykład inauguracyjny (10 IX 2007), a w edycji 2009-11 wykłady i konwersatoria nt. „Odpowiedzialność za własne życie i wybory życiowe” oraz „Dialog, posłuszeństwo, zależność, zaparcie się siebie, rola autorytetu Kościoła” (3-4 marca 2010).

Polecamy wywiad z bp. E. Dajczakiem, przeprowadzony w ramach cyku „Rozmowy w Centrum”, którego fragmenty wykorzystano w filmie „Biblio, ojczyzno moja”:

 

Pasterz Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego jest inspiratorem nowych form ewangelizacyjnych w Kościele polskim. Jest pomysłodawcą i duchowym opiekunem „Przystanku Jezus”. Od 2009 r. prowadzi również videoblog  - "Blog bez piuski" - na którym co środę odpowiada na pytania nurtujące młodych diecezjan  - zob. strona internetowa Duszpasterstwa Młodzieży diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl