O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Maria Campatelli ...


 Maria Campatelli

- pochodzi z Toskanii (Włochy). Studiowała literaturę oraz historię na uniwersytecie w Sienie, a następie teologię na Papieskim Instytucie Wschodnim uzyskując w 1998 r. doktorat na podstawie pracy o Siergieju Bułhakowie. Przez sześć lat była odpowiedzialna za młodzież w ramach Włoskiej Akcji Katolickiej. Zajmuje się zagadnieniami eklezjologii wschodniej i teologii kultury. Jest dyrektorem wydawnictwa Lipa związanego z Centrum Aletti, do którego również należy.

W naszym domu gościła sześciokrotnie w ramach Szkoły Wiary, podejmowanej przez CFD w Krakowie we współpracy z rzymskim Centro Aletti: „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015) oraz „Życie ludzkie jako życie eucharystyczne” (1-3 VI 2018).

   
   

W języku polskim ukazały się książki Marii Campatelli: „Chrzest. Dar na całe życie”(Kraków 2008) oraz „Lektura Pisma z Ojcami Kościoła” (Warszawa 2012).

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl