O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Maria Campatelli ...


 Maria Campatelli

- pochodzi z Toskanii (Włochy). Studiowała literaturę oraz historię na uniwersytecie w Sienie, a następie teologię na Papieskim Instytucie Wschodnim uzyskując w 1998 r. doktorat na podstawie pracy o Siergieju Bułhakowie. Przez sześć lat była odpowiedzialna za młodzież w ramach Włoskiej Akcji Katolickiej. Zajmuje się zagadnieniami eklezjologii wschodniej i teologii kultury. Jest dyrektorem wydawnictwa Lipa związanego z misją Centrum Badawczego Ezio Aletti, do którego również należy.

W naszym domu gościła czterokrotnie w ramach sesji w Szkole Wiary, inicjatywie formacyjnej podejmowanej przez CFD w Krakowie we współpracy z rzymskim Centro Aletti: „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), oraz „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca” (19-22 VI 2014)

   

W języku polskim ukazały się książki Marii Campatelli: "Chrzest. Dar na całe życie" (Kraków 2008) oraz "Lektura Pisma z Ojcami Kościoła (Warszawa 2012).

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl