O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Danuta Piekarz ...


Danuta Piekarzdr Danuta Piekarz

italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W latach 2008-2013 była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Od kilku lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, przede wszystkim jako tłumacz. Swoją fachową pomocą w zakresie języka włoskiego służyła tłumacząc konferencje i wykłady wygłaszane w czasie spotkań formacyjnych prowadzonych przez takie osoby jak: o. Raniero Cantalamessa OFMCap, ks. Amedeo Cencini FdCC, Bruna Costacurta, abp Bruno Forte, o. Innocenzo Gargano OSBCam, br. Luciano Manicardi, ks. Bruno Maggioni, abp Piero Marini, o. Franco Mosconi OSBCam, ks. Alessandro Pronzato, ks. (dziś kard.) Gianfranco Ravasi, o. Marco Ivan Rupnik SJ, Maria Campatelli czy Nataša Govekar.

Pani Danuta Piekarz angażuje się w posługę Centrum Formacji Duchowej również jako biblistka. W naszym krakowskim domu prowadzi otwarte spotkania grupy Sychar. W czasie VI Dni Duchowości Biblijnej w dniach 12-15 listopada 2009 r. „Poszukiwanie Boga w Biblii” wygłosiła dwie konferencje pt. „Szukanie Boga w Psalmach”. W ramach Szkoły Biblijnej prowadziła dwie weekendowe sesje formacyjne: „Apokalipsa - Orędzie na nasze czasy” (3-5 czerwca 2011) oraz  „Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej. Pustynna szkoła zaufania” (2-4 września 2011).

   

W salwatoriańskim ośrodku CFD w Trzebini pani Piekarz prowadziła pięć sesji biblijnych wprowadzających w lekturę poszczególnych Ewangelii oraz Listu do Hebrajczyków:

 • Jak spotkać Jezusa w Ewangelii wg św. Marka;
 • „'Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?'.
  Spotkanie z Jezusem w Ewangelii wg św. Mateusza”
  ;
 • Gdy Bóg wchodzi w naszą historię.
  Spotkanie z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza
 • „Jezus, jakiego nie znamy.
  Spotkanie z Jezusem w Ewangelii wg św. Jana”
  .
 • „Chrystus - doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo.
  List do Hebrajczyków”
  .

   

   

W styczniu 2010 r. - w ramach "Zeszytów Formacji Duchowej" ukazał się numer zatytułowany "Ewangelia dla początkujących" (ZFD nr 46), stanowiący owoc sesji formacyjnej prowadzonej przez panią Danutę Piekarz i poświęconej Ewangelii według św. Marka.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl