O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Eliasz (książka) - Bruna Costacurta ...


Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej
Seria: Szkoła Biblijna

Eliasz
(książka)

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

Wydawnictwo Salwator 
Kraków 2010

  

WSTĘP:

"Oddajemy do rąk Czytelników rozważania znakomitej biblistki Bruny Costacurty. Poświęcone są Eliaszowi - jednemu z najbardziej tajemniczych i zdumiewających postaci w historii zbawienia. Podczas gdy jego naród odchodził od Boga, on sam żył wiarą i walczył o wiarę ludu, do którego został posłany. Żył prawdą, której naród nie chciał przyjąć. Pragnął doprowadzić lud do nawrócenia, wyrwać go z grzechu i  zbawić. Czynił to radykalnie a zarazem z delikatnością tego, kto kocha. Otrzymał od Boga imię, w którym zawarty był program życia: Eliasz oznacza "Pan (Yah) jest moim Bogiem". Choć stał się prorokiem "jak ogień", nie przestał być człowiekiem kruchym i słabym. Opanowywał go nie tylko duchowy żar, ale i stany lęku graniczące z depresją i modlitwą o śmierć. Na własnej skórze poznał czym jest samotność, trwoga śmierci, pustka i dramat ucieczki. Doświadczył także czym jest nawrócenie, radość powrotu i wzięcie do nieba. Próby w wierze i duchowe zmagania towarzyszyły mu do końca ziemskich dni. W tym wszystkim pozostał wiernym sługą Słowa Bożego, owładniętym przez tajemnicę Boga. Powołany przez Niewidzialnego, miał oczy, które - jak napisała Autorka - widzą poza zewnętrznymi pozorami. Orzekał o śmierci i  dawał życie, zawsze świadomy, że moc, którą posiada pochodzi z posłuszeństwa Słowu. W sytuacjach i miejscach, które skazywały go na śmierć, doświadczał, że Bóg nieustannie obdarza życiem.

Bruna Costacurta obdarzona szczególnym darem przekazu, z pasją oraz językiem niezwykle prostym i obrazowym podprowadza do spotkania z osobą Eliasza, aby rozpalić Czytelników duchowością "proroka jak ogień": "Także my - konstatuje w jednym z rozważań - jesteśmy wezwani, by być prorokami, nosicielami słowa prawdy i przebaczenia, by żyć Słowem Bożym i jego darami, często dziwnymi, nieoczekiwanymi, jak woda z potoku na pustyni czy chleb przynoszony przez kruki. Także nam jak Eliaszowi została powierzona misja do wypełnienia w pełni wiary, bez szukania zabezpieczeń, by dotrzymać, również w imię braci, wierności Bogu i ogłaszać zbawienie".

Wyrażam serdeczną wdzięczność Pani Brunie za kolejną publikację, będącej pokłosiem sesji biblijnej w CFD [u źródła powstania publikacji jest sesja zorganizowana w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w dniach 6-8 czerwca 2008 roku. B. Costacurta prowadziła sesję w ramach Szkoły Biblijnej, pt.: Prorok Eliasz: kryzys i nawrócenie. 1 i 2 Księga Królewska. Wcześniej, także jako owoc jej sesji w CFD, ukazały się: Obietnica życia w Księdze Rodzaju, Wyd. Salwator, Kraków 2005 oraz Król Dawid, Wyd. Salwator, Kraków 2007] oraz za życzliwą współpracę, która przybiera już formę regularnych spotkań biblijnych w krakowskim Centrum".

ks. Krzysztof Wons SDS

  

SPIS TREŚCI

Wstęp

Prorok Eliasz
i oskarżenie o grzechu
 
Oliwa i mąka:
spotkanie Eliasza z wdową z Sarepty
 
Przezwyciężenie kryzysu:
wskrzeszenie syna wdowy
  
Woda i ogień:
wyzwanie na górze Karmel
 
Ucieczka i pielgrzymowanie:
spotkanie z Bogiem na górze Horeb
  
Ognisty wóz.
Zniknięcie Eliasza

 

*** *** ***

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl