O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Przewodnik po stanach pokusy. 20 rozważań o codziennych wybor ...


Przewodnik
po stanach pokusy.
20 rozważań
o codziennych wyborach
 

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

Wydawnictwo WAM
Kraków 2010, wydanie drugie
Kraków 2011, wznowienie

 

z Wprowadzenia autora:

(...) Jako osoby wolne żyjemy w napięciu między stanem łaski a stanem pokusy i grzechu. Dzisiejszy świat chce przemilczeć to napięcie. Lansuje modele życia "bez napięć i bez walki" (...).

W Przewodniku po stanach pokusy oprzemy się na mądrości słowa Bożego. Ono najpełniej udziela światła w rozeznawaniu działania szatana i w oddzieleniu fałszu od prawdy. Słowo Boże z ogromną wnikliwością ujawnia nam stany pokus, którym podlegamy, a także proces kuszenia, w który jesteśmy wciągani.

Proponuję dwadzieścia rozważań. Jedno wprowadza w następne ukazując, jak nakręca się spirala pokusy. Każde rozważanie dzieli się na trzy etapy. Najpierw będziemy pytać: Co mówi słowo Boże? Potem: Co to oznacza dla życia? W trzeciej fazie podamy propozycję myśli i pytań jako pomoc do rozeznania na modlitwie osobistego stanu duchowego.

ks. Krzysztof Wons SDS

  

 

*** *** ***

Zamówienia na książki (na terytorium Polski) przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie tel. (0-12) 269 23 97 lub (0-12) 254 60 60 lub tel. kom. 694 448 170. Materiały zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

 
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl