O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dokonałam wyboru Jezusa, ale wciąż nie umiałam za Nim chodzić ...


Dokonałam wyboru Jezusa,
ale 
wciąż nie umiałam za Nim chodzić

Uczestniczyłam w rekolekcjach lectio divina na przełomie czerwca i lipca 2010 roku, II tydzień. Od początku czułam, że jestem na właściwym tygodniu, najwłaściwszym dla mnie. Treści wprowadzające w poszczególne perykopy Ewangelii św. Mateusza potwierdzały mi to. Dokonałam wyboru Jezusa, ale wciąż nie umiałam za Nim chodzić, jak wspólnota uczniów przedstawiana przez wspomnianego Ewangelistę.

I oto przeżyte rekolekcje zaowocowały w moim życiu, a konkretnie w moich codziennych wyborach. Doświadczam też pogłębionej relacji z Bogiem – moim Tatusiem, z Jezusem - moim Oblubieńcem, z Duchem Świętym -  moim Tchnieniem i Umocnieniem.

Dając to krótkie świadectwo pragnę uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który jest moim - naszym Stwórcą, jedynym Panem, troskliwym Ojcem.

s. M. Oktawiana
służebniczka dębicka
uczestniczka rekolekcji lectio divina
30 czerwca - 8 lipca 2010

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl