O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Każdy aspekt mojego życia był i jest dla Niego ważny


Każdy aspekt mojego życia był i jest dla Niego ważny

 

Podczas wakacji odbyłam pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich. Na rekolekcjach są znakomite warunki na modlitwę i spotkanie z Bogiem. W codziennym życiu pośpiech jest tak duży, że przestałam szukać woli Bożej, utraciłam Bożą perspektywę, a przyjęłam perspektywę świata. Czas rekolekcji był dla mnie powrotem do Boga, doświadczeniem Jego wielkiej miłości, ale też dostrzeżeniem miłości moich bliskich do mnie i mojej do nich.

Spojrzenie na moje życie w świetle słów Bożych pozwoliło mi odkryć jak dobry jest Bóg i Jego plan dla mojego życia, jak mnie chronił i jak każdy aspekt mojego życia był i jest dla Niego ważny. Tylko Jego miłość uzdalnia mnie do akceptacji i pokochania siebie, a w konsekwencji i drugiego człowieka. Relacja z Bogiem i spotkanie z Nim na modlitwie stały się priorytetem nie tylko w moim umyśle, ale i w sercu.

 

Agnieszka
uczestniczka I tygodnia
ćwiczeń ignacjańskich

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl