O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  ks. Jakub Szcześniak ...


Ks. Jakub Szcześniak ks. Jakub Szcześniak

 

- kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, obecnie ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Po święceniach kapłańskich w 1989 r. kontynuował studia w zakresie teologii duchowości w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podejmował posługę w parafiach w Konstancinie, Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie i w kościele św. Marcina na Starym Mieście. Był diecezjalnym duszpasterzem niewidomych (1995-1999), ojcem duchownym w WMSD w Warszawie (1999-2003), duszpasterzem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Laskach oraz rektorem kościoła MB Anielskiej w Laskach. Od 2010 r. ponownie pełni posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

 Ks. Jakub był uczestnikiem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej przy naszym Centrum. Od kilkunastu lat jest związany z naszym domem jako kierownik duchowy. W naszym domu prowadził ośmiodniowe rekolekcje lectio divina - etap tzw. pogłębienia: „Józef Egipski. Księga Rodzaju” (5-13 VIII 2009), „Mojżesz. Paschalna droga chrześcijanina” (20-28 IX 2010) oraz „Wyznania Pawła. Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła” (5-13 VIII 2014).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl