O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  ks. Waldemar Chrostowski ...


 ks. prof. Waldemar Chrostowski

 - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych, rekolekcjonista, popularyzator znajomości Biblii, animator formacyjnych grup biblijnych.

Ks. Waldemar Chrostowski, który w latach 2003-2013 był przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pięciokrotnie gościł w naszym domu prowadząc wykłady lub spotkania o charakterze biblijnym. Po raz pierwszy zawitał w krakowskim CFD podczas III Dni Duchowości Biblijnej (9-12 listopada 2006) poświęconych tematowi: „Bóg Miłości w Biblii”. Wyygłosił wówczas wykłady pt. „’Mężczyzną i kobietą stworzył ich’ (Rdz 1, 27). Miłość wpisana w dzieło stworzenia” oraz „’Weź, proszę, swojego syna jedynego’ (Rdz 22, 2). Powołani do miłości ofiarnej”.

W czasie kolejnego pobytu biblista z Warszawy poprowadził w ramach Szkoły Biblijnej weekendową sesję formacyjną „Księga Proroka Ozeasza. ‘I będę mówił do jej serca’” (23-25 marca 2007). W 2008 r. ksiądz profesor gościł ponownie w ramach Dni Duchowości Biblijnej (V DDB: 6-9 listopada 2008) zorganizowanych pod hasłem „Bóg jest zawsze po stronie cierpiących” prowadząc zasadniczą weekendową część spotkania poświęconą czterem Pieśniom o Cierpiącym Słudze Pańskim zawartym w księdze proroka Izajasza.

W dniach 1-3 października 2010 r. w ramach Szkoły Biblijnej biblista z UKSW prowadził sesję formacyjną poświęconą Księdze Tobiasza pt. „Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich żyjących” (Tb 12, 6) - Księga Tobiasza". >>>. Natomiast w czasie ostatniego, jak dotąd, pobytu w CFD ksiądz profesor z Warszawy prowadził zasadniczą, weekendową, część VIII Dni Duchowości Biblijnej, które odbywały się od 10 do 13 listopada 2011 r. pod hasłem „Twoje Słowo daje mi życie” ; wtedy również nagrano wywiad, który ukazał się jako film DVD pt. „Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa”

  

Ks. Chrostowski gościł w naszym ośrodku jako jeden z prowadzących IX Dni Duchowości Biblijnej „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” (7-11 XI 2012) i X Dni Duchowości Biblijnej „Błogosławieni prześladowani” (8-11 XI 2013).

   

W 2014 r. ks. prof. Waldemar Chrostowski został wyróżniony Nagrodą Ratzingera przyznawaną przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Nagroda zostanie wręczona w Watykanie 22 listopada 2014 r. Polecamy rozmowę z 2011 r.:

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl