O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich ży ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

"Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go
wobec wszystkich żyjących" (Tb 12,6)
Księga Tobiasza

ks. Waldemar Chrostowski
biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie,
autor licznych książek, rekolekcjonista

  

Księga Tobiasza to historia deportowanej i udręczonej rodziny, żyjącej daleko od ziemi ojczystej. Ojciec rodziny, bogobojny i miłosierny Tobiasz, z szacunku dla świętości ludzkiego życia grzebał pomordowanych, narażając własne życie. Gdy stracił wzrok i majątek Bóg posłał mu archanioła Rafała. Chronił w trudnej podróży  jego syna, uwolnił przyszłą synową Sarę od demona Asmodeusza, a jemu przywrócił wzrok. Księga kończy się dziękczynnym hymnem Tobiasza. Uczestnicy sesji są zaproszeni, aby świetle Księgi Tobiasza rozważyć osobistą wierność Bogu w trudnych okolicznościach życia  i Jego obecność w historii własnej rodziny.

  

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  „Ja, Tobit, chodziłem drogami prawdy” (Tb 1, 3)
 • Konferencja II:
  „Sprawiedliwy jesteś, Panie, i sprawiedliwe są wszystkie dzieła Twoje” (Tb 3, 2)
 • Konferencja III:
  „Przez wszystkie dni twoje, chłopcze, pomnij na Pana” (Tb 4, 5)
 • Konferencja IV:
  „Czyż nie pamiętasz przykazań ojca swego?” (Tb 6, 16)
 • Konferencja V:
  „Nie jest dobrze być człowiekowi samemu” (Tb 8, 6)
 • Konferencja VI:
  „On sam jest naszym Bogiem, On sam jest naszym Ojcem” (Tb 13,4)

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl