O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 49 - Wartość człowieka - ks. Krz ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 49

Wartość człowieka

 ks. Krzysztof Grzywocz

rekolekcjonista,
ojciec duchowny WSD w Opolu,
wykładowca teologii duchowości
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego,
współpracownik Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów

 

 

Przekazujemy do rąk Czytelników 49. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis treści, którymi dzielił się ks. Krzysztof Grzywocz w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie "Wartość człowieka" odbyło się w dniach 3-5 października 2008 r.

*** *** ***


Spis treści

 

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Fenomen wartości
  • Poczucie braku wartości
  • Psychologiczne podstawy zagadnienia
  • Teologiczne podstawy zagadnienia
  • W trosce o swoją wartość
  • W trosce o wartość drugiego człowieka
 

 
*** *** ***
 
Słowo z Centrum Formacji Duchowej
 
Już niemal przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy doceniani jedynie „za coś”. Dzisiejszy świat ceni nas warunkowo. Wmawia nam, że: „Jesteśmy coś warci,  jeśli”: jeśli ładnie wyglądamy, modnie się ubieramy, jeśli jesteśmy inteligentni, dobrze wykształceni, jeśli mamy dobrą pracę, pozycję i znajomości, jeśli dużo produkujemy, sprzedajemy, kupujemy. Kiedy świat mówi do nas, że „jesteśmy warci”, dotyka w nas jednej z najgłębszych i najbardziej wrażliwych potrzeb. Ale kiedy stawia warunek „jeśli”, głęboko tę potrzebę w nas rani. Nieraz nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego pozwalamy się ranić. Gonimy za tym, by świat nas dowartościował. Sądzimy, że musimy rozprawić się z mnóstwem podyktowanych nam „jeśli”, aby się liczyć, aby być cenionym, aby nie wypaść z gry. Tak bardzo ulegamy mnożącym się „jeśli”, że przestajemy żyć własnym życiem. Żyjemy na życzenie innych, w „gorsecie” ludzkich oczekiwań. Zgadzamy się być „tablicą” do zapisywania oczekiwań pod naszym adresem, czy opinii o nas. Uwierzyliśmy reklamom, że „jesteśmy „tego” czy „tamtego” warci – lecz w domyśle oznacza to, że bez „tego” czy „tamtego” nasza wartość się kończy. I tak powoli ulegamy przekonaniu, że na wartość trzeba sobie zapracować, zasłużyć, a nawet ją kupić. I tak zapominamy o jednej z fundamentalnych i niezaprzeczalnych prawd o naszym życiu, a mianowicie, że na swoją wartość się nie zapracowuje, bo też nie ma takiej potrzeby. Wartość po prostu się ma. Z nią się poczynamy i rodzimy. Wartościowym się jest. Nie trzeba siebie dowartościowywać, ponieważ do wartości, którą się ma nie można nic dodać, ani też nic z niej ująć. 

W przyjęciu tej prawdy bardzo pomaga wiara. Kiedy otwieramy Biblię już na pierwszej stronicy czytamy, że widział Bóg iż to, co stworzył było bardzo dobre (Rdz 1). U Izajasza Bóg patrzy nam prosto w oczy i mówi po imieniu: „Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! (…). Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie” (Iz 43, 1.4). Narzuca się pytanie: Do kogo należę, do Boga, czy świata? W których oczach najchętniej się przeglądam: Boga czy świata?
 
Oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejny numer Zeszytów Formacji Duchowej poświęcony tematowi wartości człowieka. Autor ks. Krzysztof Grzywocz, ceniony formator i kierownik duchowy, z wielką kompetencją i naturalną sobie ludzką wrażliwością, podejmuje zagadnienia związane z przeżywaniem własnej wartości. Omawia podstawowe prawdy, którymi w sposób przystępny i przyjazny stara się dotrzeć do se rca odbiorcy. W jego przekazie nie brakuje akcentów humoru, przez który uczy zdrowego dystansu do samego siebie i demaskuje pozory w pojmowaniu własnej wartości. Uczy istotnego choć subtelnego rozróżniania między posiadaniem a poczuciem wartości i pomaga w głębszym spojrzeniu na siebie: „Chciałbym podkreślić rozróżnienie pomiędzy wartością człowieka a poczuciem własnej wartości. To są dwie różne rzeczywistości, choć są bardzo blisko siebie. Wartość człowieka jest niezniszczalna, niezmienialna, zaś poczucie wartości można zniszczyć, obniżyć, ale też można wzmocnić. Istnieje różnica pomiędzy stwierdzeniem: „Nie mam wartości, nic nie jestem wart”, a wypowiedzią: „Nie czuję własnej wartości”.
 
W imieniu ekipy Centrum Formacji Duchowej i uczestników spotkań formacyjnych dziękuję Autorowi za wierną współpracę z naszych Centrum i zgodę na opublikowanie kolejnej już sesji  przeprowadzonej w domu CFD w Krakowie.
 
ks. Krzysztof Wons SDS

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl