O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię (MP3) - Innocenzo Gar ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

 

Ojcowie Kościoła
uczą nas czytać Biblię

(MP3)

 

Innocenzo Gargano OSB Cam.
Dariusz Kasprzak OFM Cap.
ks. Edward Staniek
Krzysztof Wons SDS

 

 

W dniach 11-14 listopada 2010 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie VII Dni Duchowości Biblijnej pod hasłem "Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię".

Konferencje w czasie pierwszej części spotkania prowadzili: Dariusz Kasprzak OFM Cap - patrolog, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie; ks. Edward Staniek - patrolog i homileta, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej, rekolekcjonista, twórca krakowskiej szkoły homiletycznej; oraz Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, teolog duchowości, rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor publikacji poświęconych modlitwie Słowem Bożym.

Drugą część, przeżywaną w klimacie pustyni, pełnego milczenia i na osobistej medytacji Słowa, prowadził Innocenzo Gargano OSB Cam. - włoski kameduła, znakomity znawca ojców greckich, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina. Prowadzi “Tygodnie lectio divina” w Camaldoli i w Rzymie. Autor wielu publikacji na temat lectio divina.

 

Tematy konferencji: 

 

CZĘŚĆ I - czwartek, 11 listopada 2010 r.

Ojcowie Kościoła uczą nas kochać Biblię
DARIUSZ KASPRZAK OFM Cap., KRZYSZTOF WONS SDS

1. Ojcowie Kościoła uczą nas kochać Biblię

2. Wprowadzenie do lectio divina J 8, 1-11

 

CZĘŚĆ I - piątek, 12 listopada 2010 r.

Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię
KS. EDWARD STANIEK

3. Konferencja I  

4. Konferencja II

5. Konferencja "pytania - odpowiedzi"

 

CZĘŚĆ II - piątek-niedziela, 12-14 listopada 2010 r.

Ojcowie Kościoła uczą nas medytować Biblię
INNOCENZO GARGANO OSB Cam.

6. Ojcowie, patrologia i egzegeza

7. Heebrajczycy i chrześcijanie wobec Biblii

8. Ojcowie chrześcijańscy między typologią i alegorią

9. Wspólne dziedzictwo

10. Ojcowie i lectio divina

11. Wspaniały tekst Grzegorza Wielkiego

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl