O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Paschalna droga Mojżesza i chrześcijanina (MP3) - ks. Jakub S ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Paschalna droga
Mojżesza i chrześcijanina
(MP3)
 

ks. Jakub Szcześniak
 kierownik duchowy i rekolekcjonista,
ojciec duchowny WMSD w Warszawie

 

 

Płyta "Paschalna droga Mojżesza i chrześcijanina" zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów Krakowie w dniach 20-28 września 2010 r. Temat "Mojżesz. Paschalna droga chrześcijanina" zaproponowano jako tzw. "pogłębienie" osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie (Mk, Mt, Łk, J).

Jest to propozycja kontynuacji drogi zgłębiania Słowa Bożego w oparciu o metodę lectio divina. Podejmując tę drogę indywidulanie, w warunkach codzienności, należy zadbać o momenty pustyni, potrzebny czas na modlitwę Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.

 

Tematy konferencji:

Dzień I
Wprowadzenie w rekolekcje o Mojżeszu i w księgę Wyjścia

1. Konferencja wprowadzająca

Dzień II - Ludzie, braćmi jesteście... - tożsamość Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio
3. Wprowadzenie do contemplatio

Dzień III - Zdejm sandały... - powołanie Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio
3. Wprowadzenie do contemplatio

Dzień IV - Kimże ja jestem... - osiem wątpliwości Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio
3. Wprowadzenie do contemplatio

Dzień V - Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi - trudności Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio
3. Wprowadzenie do contemplatio

Dzień VI - Faraon odwrócił się (...) nie biorąc sobie tego do serca - zmaganie Mojżesza z faraonem
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio
3. Wprowadzenie do contemplatio

Dzień VII (dzień spowiedzi) - Baranek bez skazy (...) krew jego będzie wam służyła. To jest ofiara Paschy na cześć Pana - wiara Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio

Dzień VIII - Uderzysz w skałę (...) a ta skała to Chrystus - kryzys Mojżesza
Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię - śmierć Mojżesza
1. Wprowadzenie do meditatio
2. Wprowadzenie do oratio

3. Wprowadzenie do contemplatio

Autor: ks. Jakub Szcześniakkapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl