O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Grunt to zdrowie = Słowo Pana ! ...


 Grunt to zdrowie = Słowo Pana !

 

Jestem księdzem diecezjalnym od sześciu lat. Obecnie pracuję w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Kapłaństwo, które każdego dnia podejmuję z wielką radością jest dla mnie d r o g ą do świętości. Ta droga jest jak sinusoida… Wiem, że Eucharystia i Słowo Boże są filarami, dzięki którym ksiądz staje się autentycznym świadkiem Chrystusa. Bez tych filarów bylibyśmy tylko biurokratami, a tutaj nie o to chodzi. Kiedy ktoś patrzy na kapłana musi widzieć wyraźnie, że on zna i kocha Chrystusa, że jest zafascynowany Jego Osobą i nauką. Modlitwa osobista jest spotkaniem z żywym Panem, który przemienia i nadaje sens kolejnym dniom.

Brałem udział w niedawnej Szkole Biblijnej. Było to dla mnie ogromne doświadczenie. Każdego dnia czytam Biblię, od lat Słowo Pana jest dla mnie światłem, odpowiedzią na pytania i nośnikiem nadziei, która zwraca się do Chrystusa. Trudno w kilku słowach „streścić” to wydarzenie. Jest to niemożliwe. Pragnę podziękować wszystkim prelegentom za ukazanie Prawdy w świetle Ojców Kościoła, dla których Chrystus był wszystkim. Szczególnie dziękuję o. Innocenzo Gargano, który „świecił” pasją Biblii i Ojców. To jest piękne! To promieniuje i nie daje spokoju. I o to chodzi! Z takiego braku spokoju wewnętrznie się cieszę. I nie pozostawię tego w spokoju… W jednej z homilii ojciec Gargano powiedział: "Nie ma czasu do stracenia na sprawy marginalne, na sprawy powierzchowne czy mało ważne, które mogłyby nam ofiarować jakieś przejściowe zadowolenie, ale nie dotykają serca. Wszystko rozstrzyga się w sercu. Pytanie jakie dziś należy postawić, to pytanie, gdzie jest twoje serce i w którym kierunku się zwraca. Musisz dokonać wyboru!". Te słowa między innymi stały się dla mnie powodem głębokiej refleksji i większego przylgnięcia do "Słowa, które nie przemija" (por. Łk 21:33). Słowo Pana tętni życiem, bo jest Życiem. "Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego" (Benedykt XVI, Verbum Domini, 10). I rzeczywiście każdego dnia ponawiamy wybór miłowania Mistrza, który przecież jest „naszym wszystkim”. Im większa miłość – tym żywsza wiara a poprzez to bardziej przejrzyste świadectwo.

Dziękuję za atmosferę „Domu Słowa”, który czyni z ludzi realistów głoszących innym, że to Bóg jest w centrum wszystkiego, że On daje prawdziwe życie, które jest pasją, a bez Niego rozczarowaniem z dawką rozpaczy. Do zobaczenia w „Domu Słowa” w CFD!

ks. Tomasz Rąpała
uczestnik DDB - listopad 2010

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl