O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Biblioteka CFD
Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 1: „Treść - Dynamika - Program” - Krzysztof Wons SDS
„Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina” ma pomóc w formacji rekolekcjonistów oraz kierowników duchowych towarzyszących w rekolekcjach lectio divina. Dzieląc się doświadczeniem zdobywanym w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, chcemy stworzyć środowisko współpracowników szerzących kulturę rekolekcji lectio divina.

Ocalony. Lectio divina z Zacheuszem (książka) - Krzysztof Wons SDS
„Tyle jest jeszcze dookoła nas poszukujących Zacheuszów, którzy „oblepieni” osądzającymi spojrzeniami, obciążeni szemraniami, mają ochotę wdrapać na drzewo i czekać, aż spotka ich to samo szczęście, co celnika z Jerycha. Biblia jest jak sykomora – drzewo Bożej łaski. Czeka, aż się na nie wdrapiemy i spotkamy ze spojrzeniem Boga, który codziennie przechodzi przez nasze miasto, aby przemówić do naszego serca. (...) Otwórzmy Biblię na dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza, aby raz jeszcze przeżyć spotkanie Zacheusza z Jezusem i rozpoznać siebie w ocalonym celniku. Warto otwierać Biblię, bo w niej uczymy się patrzeć na siebie oczami Boga” - pisze autor we wstępie do książki.

„Uveriť Ježišovi”. Rekolekcje ze św. Markiem w języku słowackim
Nakładem wydawnictwa Misionár (Michalovce 2014) ukazał się słowacki przekład książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem”.

Piotr i Judasz. Dwie historie i Miłosierdzie (książka) - Krzysztof Wons SDS
«Szymon Piotr i Judasz Iskariota. Piotr - „pierwszyˮ (protos); Judasz - „autsajderˮ, z dopiskiem „ten, który Go zdradziłˮ (Mt 10, 2.4). Piotr lider Dwunastu, Judasz - „odszczepieniecˮ i zdrajca Mistrza. (…) sporo ich łączyło. (…) I pierwszego, i drugiego Jezus umiłował do końca (…) Obaj przeżyli kryzys powołania, rozczarowanie Jezusem, bunt, odejście od Mistrza (…) Wyparli się i zdradzili Mistrza (…) Obaj się opamiętali i żałowali. Obaj się „wyspowiadaliˮ. (…) Najbardziej różnił ich żal po upadku. Piotr żałował wpatrzony w miłujące oczy Jezusa, Judasz żałował, patrząc w zimne spojrzenie wspólników grzechu (…) Dwie historie: Galilejczyka i Judejczyka… i czekające na nich Miłosierdzie» - pisze autor we wstępie książki, która jest owocem sesji, którą prowadził w CFD Salwatorianów w Krakowie w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2012 r.

Czasy ostateczne. Mowa eschatologiczna Jezusa. Lectio divina do Mt 24-25 (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Naszym rozmowom o czasach ostatecznych nierzadko towarzyszy ciekawość, niepewność i lęk przed nieznaną godziną. Ewangelia Mateusza uczy innego spojrzenia. Mówi o drugim przyjściu Jezusa jak o nadejściu upragnionej wiosny i lata. Będzie to dzień „kwitnącej figi”, utęsknionego spotkania z Oblubieńcem, który „stanie w drzwiach”, by zaprosić na wieczną ucztę miłości. Książka „Czasy ostateczne…” stanowi owoc sesji formacyjnej, którą ks. Krzysztof Wons SDS prowadził w dniach 25-27 XI 2011.

Głos z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (książka) - red. P. Szyrszeń SDS
„Na pustyni” domu rekolekcyjnego wypowiadane jest słowo rodzące się ze Słowa i prowadzące do Słowa. Dom rekolekcyjny staje się uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem i Jego Słowem. W niniejszej książce publikujemy wybrane teksty homilii, pochodzące - poza jednym wyjątkiem - z okresu 2009-2012. Pierwszą grupę stanowią homilie wygłoszone przez duchownych prowadzących weekendowe spotkania formacyjne, pochodzących z Polski i z zagranicy, szczególnie z Włoch. Drugą grupę tekstów stanowią homilie kapłanów diecezjalnych i zakonnych zaangażowanych w posługę w czasie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina i ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Zbiór, wydawany z okazji 15-lecia posługi Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, zawiera również kilka homilii duszpasterzy aktualnie posługujących w krakowskim ośrodku formacyjnym.

Dni, które zmieniły moje życie. Świadectwa (książka) - red. J. Stencel SDS, P. Szyrszeń SDS, P. Ślęczka SDS
Książka „Dni, które zmieniły moje życie”, zawiera świadectwa uczestników różnego typu spotkań organizowanych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Osoby te, odważnie dzieląc się swoim doświadczeniem wiary, często piszą o tym, jak Słowo Boże stopniowo przygotowywało je do poznania siebie i dokonania wyborów zmieniających ich życie. Choć akcentują różne elementy formacji, niemal zawsze odnoszą się do drogi modlitwy lectio divina. Zamieszczone teksty, w których zachowano formułę osobistego świadectwa każdej z piszących osób, składają się na pewien obraz działania Boga tam, gdzie jest On słuchany z żywą wiarą.

Umocowani w Słowie (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Książka jest owocem kilkunastu lat współpracy Autora z kwartalnikiem "Pastores". Rdzeniem zebranych dwudziestu jeden artykułów, medytacji, rozważań w formie lectio divina pozostaje słowo Boże, bez którego nie ma życia, rozwoju i formacji powołanych. Ono - zaświadcza Krzysztof Wons SDS - "pragnie z nami żywej relacji i szuka drogi do naszego serca. Chce ożywiać i przemieniać". Na mocy Bożego słowa ma się również opierać słowo głoszone innym. Książka ukazała się  w ramach serii "Biblioteka Pastores".

Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza. Rekolekcje lectio divina (książka) - ks. Piotr Ślęczka SDS
Zebrane w książce "Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza" wprowadzenia do modlitwy pochodzą z rekolekcji lectio divina przeprowadzonych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2010 r.) oraz w Trzebini (2011 r.). Autor dołączył również, tytutłem wprowadzenia, tekst, w któym omawia etapy lectio divina w oparciu o modlitwę Maryi - Matki Słowa. Z treści książki można skorzystać, by w milczeniu i z towarzyszeniem duchowym odprawić indywidualne rekolekcje. Są one, jak pisze autor "szansą rozwoju wiary tak dla osób duchownych i konsekrowanych, jak i dla świeckich, gdyż Pan Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do twóczego dialogu ze Słowem Życia".

Skała. Rekolekcje lectio divina ze świętym Piotrem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem amocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Skała. Rekolekcje ze św. Piotrem" stanowi drugą część rozważań rekolekcyjnych na kanwie historii św. Piotra Apostoła. W tomie piewrwszym ("Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem") autor zaproponował rozważania w oparciu o teksty ewangeliczne, w drugim natomiast sięga do tekstu Dziejów Apostolskich.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl