O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Biblioteka CFD
Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6, 9-13) (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
"Ojcze nasz" – synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca… Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie. Ojcze nasz to modlitwa wielu tęsknot: tęsknoty Ojca za dziećmi, dzieci za bliskością Ojca, tęsknoty w stanie grzechu i podczas ciemnej nocy wiary... Książka stanowi pokłosie sesji formacyjnej pt. "Życie duchowe i tęsknota za Ojcem. Lectio divina do 'Ojcze nasz'" zorganizowanej w dniach 26-28 listopada 2010 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Król Dawid (książka) - Bruna Costacurta
Historia wybrania „ostatniego ze spodziewanych”, najmniejszego, w oczach ludzkich lichego i wzgardzonego, w oczach Boga silniejszego od Goliata. Historia człowieka, który - mimo swej kruchości i dwuznaczności - w zamyśle Bożym staje się figurą Pomazańca jedynie czystego i wiernego Bogu, najśliczniejszego z synów ludzkich, Syna Bożego. Stało się tak dlatego, ponieważ „pomimo wszystko Dawid ciągle szuka Boga. To właśnie czyni go figurą mesjańską, ale jeszcze niedoskonałą, która musi poczekać na inną realizację, na prawdziwego Mesjasza, prawdziwego i jedynego Króla, naprawdę niewinnego i zdolnego do wierności aż do końca, bez przerywania linii miłości”.

Sens życia. Powołanie i wybór. Lectio divina do Mk 10,17-22 (książka) - Krzysztof Wons SDS
"Życiowe wybory domagają się pogłębionego rozeznania. Nie mogą być związane z pośpiechem. Nic nie może nas „popychać”, ani wiek, ani lęk, że jutro będzie zbyt późno. Potrzebny jest czas. Kiedy postanawiamy dokonać ważnego wyboru, nie jest istotne ile w tym momencie mamy lat. Ważne, abyśmy dobrze wybrali". (...) Książka - medytacja biblijnej stronicy o spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem - stanowi pokłosie sesji formacyjnej "Życie duchowe i wybory.  Bogaty człowiek i ja. Lectio divina do Mk 10,17-22", która odbyła się w dniach 27-29 listopada 2009 r. w CFD w Krakowie.

Przewodnik po stanach pokusy. 20 rozważań o codziennych wyborach (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
(...) Jako osoby wolne żyjemy w napięciu między stanem łaski a stanem pokusy i grzechu. Dzisiejszy świat chce przemilczeć to napięcie. Lansuje modele życia "bez napięć i bez walki" (...). W Przewodniku po stanach pokusy oprzemy się na mądrości słowa Bożego. Ono najpełniej udziela światła w rozeznawaniu działania szatana i w oddzieleniu fałszu od prawdy. Słowo Boże z ogromną wnikliwością ujawnia nam stany pokus, którym podlegamy, a także proces kuszenia, w który jesteśmy wciągani.

Eliasz (książka) - Bruna Costacurta
Choć stał się prorokiem „jak ogień”, nie przestał być człowiekiem kruchym i słabym. Opanowywał go nie tylko duchowy żar, ale i stany lęku graniczące z depresją i modlitwą o śmierć. Na własnej skórze poznał, czym jest samotność, trwoga śmierci, pustka i dramat ucieczki. Doświadczył, czym jest nawrócenie, radość powrotu i wzięcie do nieba. Próby w wierze i duchowe zmagania towarzyszyły mu do końca ziemskich dni.

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Niniejsza publikacja to IV wydanie (Kraków 2010) książki autorstwa ks. Krzysztofa Wonsa SDS wydawanej w ramach Biblioteki CFD w serii "Modlitwa Słowem Bożym".

Jakiego księdza chcą ludzie? (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
"Jestem księdzem zakonnym od 25 lat. To dużo i mało. Wystarczająco jednak, aby przekonać się, jakiego księdza oczekują ode mnie ludzie, a jakiego nie, zwłaszcza gdz spotykam się z nimi z bliska. Z bliska można pomóc, ale można też zranić, wesprzeć albo roczarować. Jakiego kapłana tak naprawdę chcą ludzie? Dzielę się tym, czego sam doświadczyłem przez lata, choć wiem, że jest to jedynie subiektywne spojrzenie pewnego księdza".

Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem emocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem" jest w pewnym stopniu przedłużeniem drogi, którą autor zaproponował wcześniej w lectio divina do czterech Ewangelii. KSIĄŻKA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA - zob. Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem (książka, oprawa miękka) - ks. K. Wons SDS.

Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof Wons SDS (książka)
Niniejsza publikacja to III wydanie (Kraków 2010) książki autorstwa ks. Krzysztofa Wonsa SDS (poprzednie edycje: 2002, 2006) wydawanej w ramach Biblioteki CFD w serii "Modlitwa Słowem Bożym".

Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
Książka "Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem" to czwarty i ostatni tom w cyklu formacji: cztery Ewagelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina. Jest zaproszeniem do przemodlenia w świetle Słowa Bożego osobistej wiary w Jezusa - Mistrza i Oblubieńca.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl