O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Biblioteka CFD
Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
zob. Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS.

Obietnica życia w Księdze Rodzaju - Bruna Costacurta (książka)
Ta niewielka objętościowo książka zawiera żywe, przekazywane z pasją słowo, które trafia do serca słuchacza i rozpala miłość do Biblii - Księgi Życia. Dzieje się tak za sprawą charyzmatycznej osobowości Autorki - jej niezwykłego daru przekazywania mądrości Słowa Bożego, którą - jak sama podkreśla - cierpliwie studiuje i zgłębia na modlitwie.

Seksualność: błogosławieństwo czy przekleństwo? - ks. Marek Dziewiecki (książka)
Chrześcijaństwo widzi ludzką seksualność w sposób bardzo pozytywny. W Piśmie Świętym ukazywana jest ona jako jeden z symboli miłości Boga do człowieka. Jej sensem jest bowiem wyrażanie najbardziej niezwykłej miłości, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą, a mianowicie miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Pozytywne patrzenie na ludzką seksualność nie wyklucza jednak realizmu w tej dziedzinie.

Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego - ks. Roman Pindel (książka)
Niniejsza książka ma za sobą pewną historię. Jej autor od kilkunastu lat wciąż jest bowiem pytany o to, jaka powinna być wspólnota chrześcijańska. W tym czasie autor wygłaszał konferencje i rekolekcje, których temat w różny sposób dotykał problematyki wspólnoty. Adresatami były grupy modlitewne, wspólnoty nurtu chrześcijaństwa charyzmatycznego oraz osoby należące do różnych zakonów i zgromadzeń. Punktem wyjścia i odniesienia dla formułowanych wniosków była Biblia, a zwłaszcza Dzieje Apostolskie i Pierwszy List do Koryntian. Życie natomiast samo dopisywało kolejne tytuły konferencji, które inspirowane były przez pytania i stawiane problemy.

Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ośmiodniowe rekolekcje lectio divina ze św. Markiem są pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności.

Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna - ks. Krzysztof Wons SDS (książka)
Zaproponowane w książce rozważania są owocem kolejnej (czwartej) sesji, przeprowadzonej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Są zapisem duchowej drogi przeżytej wspólnie z uczestnikami sesji na osobistej modlitwie, w klimacie pustyni i kontemplacji ewangelicznej.

Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof Wons SDS (książka)
zob. Krzysztof Wons SDS, Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2010, wydanie trzecie. 

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof Wons SDS (książka)
zob. ks. Krzysztof Wons SDS, Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2010, wydanie czwarte.

Od wychowania do formacji (książka) - ks. Amedeo Cencini FdCC
Książka jest zapisem sesji formacyjnej zorganizowanej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w CFD. Autor podjął w rozważaniach istotne kwestie relacji między wochowaniem i formacją. Pozycja polecana wszyskim formatorom i formującym się.

Zgłębianie Słowa Bożego w lectio divina (książka) - I. Gargano OSB Cam.
„Żeby zacząć w ogóle drogę lectio divina, należy przyjąć postawę, jaką miała Maryja, czyli uczynić ze Słowa Bożego pewien absolut całego naszego życia. (...) Tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że właśnie w Piśmie Świętym znajduje się skarb Słowa Bożego, będziemy w stanie sprzedać cały dobytek, zostawić wszystko, aby kupić tę ziemię, w której uklryty jest skarb, Słowo Boga” - mówił o. Innocenzo Gargano w czasie sesji formacyjnej w dniach 31 maja - 2 czerwca 2002 r., której zapis zawiera wznowiona książka.

poprzednie [3] [4] [5] [6] [7] [8]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl