O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Kasety
Kształtowanie obrazu Boga i siebie w kierownictwie duchowym (kasety) - o. Anselm Grün OSB
zob. Kształtowanie obrazu Boga i siebie w kierownictwie duchowym (płyty CD) - Anselm Grün OSB

Jak dobrze korzystać z kierownictwa duchowego? - o. Mieczysław Kożuch SJ (kasety)
Bogactwem każdego człowieka jest jego osobiste życie duchowe. Ważną pomocą dla jego rozwoju jest indywidualne towarzyszenie duchowe. Proponowana sesja przeznaczona jest dla osób, które odkrywają w sobie potrzebę kierownictwa duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawowe zasady dobrego korzystania z tej praktyki.

Potrzeba kierownictwa duchowego w rozeznawaniu duchowym - o. Mieczysław Kożuch SJ (kasety)
Prawidłowy rozwój duchowy oraz podążanie drogą życiowego powołania domagają się rozeznania duchowego. Polega ono na świadomym przeżywaniu natchnień Bożych, na podążaniu za nimi i odróżnianiu ich od natchnień, które nie pochodzą od Boga. Wielką pomocą w tym względzie służy kierownictwo duchowe. Pomaga ono w rozbudzeniu wewnętrznej wrażliwości i dojrzałych wyborów.

Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego - ks. Roman Pindel (kasety)
zob. Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego (płyty CD) - ks. Roman Pindel

Zgłębianie Słowa w lectio divina (kasety) - Innocenzo Gargano OSBCam.
zob. Zgłębianie Słowa w lectio divina (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam.

Pogłębianie osobowej więzi z Jezusem przez kontemplację ewangeliczną - ks. Krzysztof Wons SDS (kasety)
zob. Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof Wons SDS (kasety)
zob. Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego (płyty CD) - ks. Krzysztof Wons SDS

Rekolekcje ze św. Janem, umiłowanym uczniem Jezusa (kasety) - o. Marie Jacques de Belsunce
zob. Rekolekcje ze św. Janem, umiłowanym uczniem Jezusa (MP3) - o. Marie Jacques de Belsunce

Droga do wewnętrznej ciszy, medytacji i adoracji - o. M. J. de Belsunce (kasety)
zob. Droga do wewnętrznej ciszy, medytacji i adoracji (płyty CD) - o. M. Jacques de Belsunce

Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe - o. Józef Augustyn SI (kasety)
zob. Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe (płyty CD) - Józef Augustyn SJ

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5] 
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl