O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Płyty CD
Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Bóg codziennie do nas mówi! Jego Słowo jest zawsze Słowem „na teraz”, na obecną sytuację naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Bóg codziennie kieruje do nas Słowo, życie nasze nabierze głębszego wymiaru. Zauważymy wtedy, że im więcej się modlimy Słowem Bożym, tym „więcej” Bóg jest obecny w naszym życiu. Im głębsze i hojniejsze jest nasze rozważanie Słowa, tym „bliższy” staje się nam Bóg „wyraźniej” objawiający się w wyda­rze­niach dnia.
WYDANIE DRUGIE - nagranie wykonano w czasie sesji w dniach 19-21 stycznia 2018 r. w CFD w Krakowie. Po dwudziestu latach wprowadzania w modlitwę słowem Bożym w codzienności autor podejmuje temat z ubogaconej doświadczeniem perspektywy.

Jezus i przyjaciele z Betanii. Lectio divina z Marią, Martą i Łazarzem (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Wszyscy ewangeliści opowiadają o zażyłej więzi Jezusa z rodzeństwem z Betanii. Syn Boży, najpiękniejszy z synów ludzkich, pielęgnował głę­bo­kie przyjaźnie z Marią, Martą i Łazarzem. Betania była Jego umiło­wa­ną oazą spotkań z przyjaciółmi. Podczas sesji prowadzący, Krzysztof Wons SDS, proponuje lectio divina do wybranych stronic Ewangelii o przyjaźni święto­wanej przy stole, przeżywanej w czasie choroby, w dniach bólu po stracie ukochanej osoby, w godzinie pożegnania, krzyża i o brzasku nowej wiosny życia.

Pokochałem cię wieczną miłością (MP3) - Krzysztof Wons SDS i Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
Płyta zawiera nagrania z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach od 1 do 5 października 2018 roku.

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Pogłębienie: Lectio divina z Szymonem Piotrem (MP3) - abp Grzegorz Ryś, Krzysztof Wons SDS
Konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z towarzyszeniem w rekolekcjach lectio divina w czasie etapu pogłębienia – lectio divina z Szymon Piotrem.

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 4: Ewangelia wg św. Jana (MP3) - s. Judyta Pudełko PDDM, Krzysztof Wons SDS
Konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z towarzyszeniem w rekolekcjach lectio divina w czasie IV etapu, tj. formacji ucznia Jezusa w Ewangelii wg św. Jana.

Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam, ks. Waldemar Chrostowski, Danuta Piekarz
ierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione sła­bości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły prze­sła­nie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwy­cię­stwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Przesłanie pierwszego Kościoła jest nam potrzebne zwłaszcza dzisiaj, gdy „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (św. Jan Paweł II). Sesja (w ramach XV Dni Duchowości Biblijnej) o nadziei w Kościele z propozycją konferencji, konwersacji i lectio divina do wybranych stronic Dziejów Apostolskich.

Dojrzałość w relacjach (MP3) - Mateusz Roman Hinc OFMCap
Brak relacji z drugim człowiekiem jest często główną przyczyną trudności, a niekiedy i zaburzeń. Nie chodzi o jakiekolwiek relacje. Ludzkie relacje wymagają dojrzałości. Dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom. Sesja poświęcona jest próbie zdefi­nio­wania dojrzałości tak psychicznej, jak i religijnej człowieka, spojrze­niu na komunikację i na możliwości płynące z ludzkiego charakteru.

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe (MP3) - ks. Krzysztof Grzywocz
W czasach, w których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: „Z czego ma się spowiadać?”. Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego. Sesja przybliża znaczenie i współistnienie praktyki sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

Radość - sól życia chrześcijańskiego (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Chrześcijaństwo smutne i opresyjne obce jest przesłaniu Ewangelii. Ks. Cencini zaprasza do odkrycia na nowo autentycznego wymiaru radości, która jest solą życia człowieka wierzącego. W świetle słowa Bożego i refleksji psychopedagogicznej ukazuje istotę radości. Radość nie jest sprawą taniego, chwilowego dobrego samopoczucia, ale sprawą treści, dojrzałości i wewnętrznej solidności osoby, sprawą doświadczenia i mądrości życiowej, dzięki której chrześcijanie, ludzie radości, uśmiechu i dobrego humoru, stają się apostołami optymizmu, który płynie z pewności nadziei.

Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian (MP3) - abp Grzegorz Ryś
Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl