O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament (MP3) - abp Grzegorz Ryś
Duch Święty obficie rozdaje charyzmaty i zapewnia harmonię pomiędzy różnymi darami hierarchicznymi, udzielanymi poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi, rozdzielanymi według Jego uznania. Jest nie tylko dawcą darów, ale także sprawcą jedności między charyzmatem a urzędem i źródłem harmonii w osobie, która przyj­muje Jego dary. Jego dary prowadzą do wewnętrznej spójności osoby i wspólnoty. Sesja rekolekcyjna o relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi.

Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.

Stary Testament czytany w świetle Ewangelii (MP3) - kard. Gianfranco Ravasi, ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM
Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowo­testa­mentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.

Będziesz miłował! Miłość w czasach epidemii narcyzmu (MP3) - Stanisław Morgalla SJ
Narcyzm epidemią młodych ludzi! – grzmią na alarm psycholodzy. Selfies – znakiem czasu! – dorzucają badacze. Idealne ciało złotym cielcem dzisiejszej kultury!... Można kontynuować bez końca litanię narzekań. Przerwijmy ją prostą i śmiałą diagnozą: wszystko to są symptomy trudności z miłością własną, a tym samym z miłością bliźniego i samego Boga. W trakcie sesji podejmiemy to wyzwanie i spróbujemy odpowiedzieć na nie twórczo, po chrześcijańsku i… z humorem.

„Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” po ukraińsku
Rozmowa Krzysztofa Wonsa SDS z Innocenzo Gargano OSBCam. jest dostępna również w języku ukraińskim: „Історія любові дo Слова. Урок читання Біблії” (DVD).

Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Tylko Ktoś jeden dociera do najtajniejszych zakamarków naszego wnętrza, bez naruszania naszej wolności, szanując nasze tajemnice. Zna także te „zakamarki” serca, które utajniliśmy nawet przed sobą samym. Pro­wa­dzi do nich, w taki sposób, że potrafimy się na nie otworzyć, spotkać i przeżyć nowe narodzenie. Tym „Kimś” jest Bóg. On nie tylko przemawia do naszego serca – On prze­mawia na głębinach serca. Wybierzemy jedno spośród wielu opo­wiadań ewangelicznych zapisanych na kartach Biblii: o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-33). ...

Komplet nagrań sesji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Grzywocza w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (płyty MP3)
 

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary (MP3) - bp Grzegorz Ryś
Paweł przewidując swą bliską śmierć, pisze do Tymoteusza drugi list, który brzmi jak testament. Przekazuje swemu wychowankowi cenne rady, jak rozwijać i ustrzec żywą wiarę w nadchodzących ciężkich czasach. Ostrzega, że „w ostatnich dniach” nastaną trudne chwile ze względu na nasilenie się zła wśród ludzi, którzy będą zachowywać „pozory pobożności”. List pisany nie tylko do Tymoteusza, ale do wszystkich wiernych Kościoła, pomaga się skonfrontować z pytaniem o rozwój i dojrzałość własnej wiary w czasach, w których przyszło nam żyć.

Ewangelia Dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu wi­dze­nia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.

Ozdravljenje srca (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Nagranie sesji „Uzdrowienie serca przez modlitwę Słowem Bożym”, którą Krzysztof Wons SDS prowadził dla animatorów i członków Wspólnoty Krwi Chrystusa (Klasztor św. Eliasza, Zidine, Buško Blato, BiH, 5-7 maja 2017); tłum. na j. chorwacki: Ilija Grgić CPPS.
   

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl