O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Kryzys - godzina Boga (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos, zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń.

Bliskość, która leczy (MP3) - Bogusław Szpakowski SAC
Bliskość to właściwość relacji „ja” z innym „ty”, a także boskim „Ty”. Wszyscy jej pragniemy, gdyż jest podstawową potrzebą ludzką. Bywa jednak niedoceniana, zaniedbywana, a nawet porzucana. Bez niej nasze serca stają się zimne, skurczone i cierpimy z powodu osamotnienia. Bliskość jest jak rozgrzewający pokarm i lekarstwo przynoszące zdro­wie dla naszych serc. (...)

Hiob. Księga nadziei (płyty CD) - bp Grzegorz Ryś
Księga Hioba mówi o Bogu, który ma nadzieję, że człowiek nie zwątpi w Niego w sytuacji ekstremalnego cierpienia i ogołocenia. Mówi także o człowieku, który ogołocony ze wszystkiego, nie traci nadziei, że Bóg jest dobry, że nie zapomniał o nim i wyprowadzi go z dołu zagłady; nie traci nadziei także wtedy, gdy Bóg nie odpowiada na jego pytania. Człowiek stoi przed wyborem: zgodzić się na Boga, który jest tajemnicą, albo zbuntować się i zwątpić w Niego.

Umiłowany. Rekolekcje lectio divina z umiłowanym uczniem (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Zbliżmy się do umiłowanego ucznia, aby razem z nim poznawać przesłanie czwartej Ewangelii. Chciejmy poznawać charyzmatyczną osobowość Umiłowanego ucznia, duchowego ojca tradycji Janowej i stróża powstawania czwartej Ewangelii. Jego duchowość jest duchowością na wszystkie czasy i dla wszystkich uczniów, niezależnie od powołania, charyzmatów czy funkcji w Kościele. Spełnijmy pragnienie Jezusa, aby obecność Jego umiłowanego ucznia przedłużała się w Kościele także przez nas.

Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego (płyty CD) - ks. Waldemar Chrostowski
Bóg jest niezmiennie wierny złożonym obietnicom. Prowadzi konsekwentnie swój lud do Ziemi Obiecanej niezależnie od przeszkód, które napotyka. Żywa wiara w wierność Boga sprawia, że niełatwa codzienność staje się pełna nadziei. Historia ludu z Księgi Jozuego jest jedynie etapem spełniania się największej obietnicy, w której uczestniczymy wszyscy. Dopełni się na końcu czasów, gdy Bóg historii, odpowiadając na naszą wierność, raz na zawsze wprowadzi nas do „nowej ziemi”.

Jak prowadzić życie duchowe? (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS
Życie duchowe w codziennej praktyce: chcemy pytać, jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który „wydobywa” dla nas z Pisma słowa Boże. Jak na co dzień żyć Eucharystią? Jak rozeznawać swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie? Jak stawać się apostołami? Jak brać wzór ze świętych otwierając się na uświęcające Boże działanie? Odpowiedzi szukamy również sięgając po „Dziennik duchowy” sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek.

Dom na skale (MP3) - Joachim Stencel SDS
Pragnienie trwałego domu wypisane jest w ludzkim sercu. Żyje w nas ostateczna tęsknota za domem Ojca. Jezus zapewnia: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie” (J 14, 2-3). Domy, które budujemy na ziemi są przedsmakiem przyszłego zamieszkania w domu Ojca. Czego nie powinno zabraknąć w projekcie domu, by chciało się w nim mie­szkać? Co jest jego rzeczywistym fundamentem? O co należy zadbać w trakcie budowy i czego się strzec? Sesja o solidnym budo­waniu domu życia w świetle Słowa.

Między psychiczną równowagą a duchową dojrzałością. Rozeznawanie duchów (MP3) - Krzysztof Dyrek SJ
Sesja podejmuje refleksje nad regułami o rozeznawaniu duchów drugiego tygodnia Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. Reguły te służą pomocą w rozeznawaniu działania duchów, gdy osoba jest kuszona nie w sposób jawny, ale ukryty, „pod pozorem dobra”. Posiadanie odpowiedniej dojrzałości osobowej jest warunkiem właściwego rozeznawania duchowego.

Dziedziniec Mistrzów Duchowych (DVD - komplet 11 płyt)
Komplet 11 wywiadów filmowych przeprowadzonych przez Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego, z duchowymi autorytetami Kościoła: R. Cantalamessa OFMCap., A. Cencini FdCC, ks. W. Chrostowski, B. Costacurta, bp E. Dajczak, I. Gargano OSBCam., ks. (bp) M. Janocha, abp P. Marini, kard. G. Ravasi, M.I. Rupnik SJ, bp G. Ryś.

   


Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Łukasza (płyty CD) - Piotr Szyrszeń SDS
Modląc się Męką Pańską wg św. Łukasza chcemy kontemplować Jezusa w drodze do tych, którzy są świątynią Boga; Jezusa szuka­jącego nas, jak Piotra – spojrzeniem, jak Heroda – milczeniem, jak kobiety płaczące – napomnieniem, jak prześladowców – modlitwą, by i nam, jak dobremu łotrowi powiedzieć: „dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl