O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Płyty CD
„Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” po ukraińsku
Rozmowa Krzysztofa Wonsa SDS z Innocenzo Gargano OSBCam. jest dostępna również w języku ukraińskim: „Історія любові дo Слова. Урок читання Біблії” (DVD).

Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Tylko Ktoś jeden dociera do najtajniejszych zakamarków naszego wnętrza, bez naruszania naszej wolności, szanując nasze tajemnice. Zna także te „zakamarki” serca, które utajniliśmy nawet przed sobą samym. Pro­wa­dzi do nich, w taki sposób, że potrafimy się na nie otworzyć, spotkać i przeżyć nowe narodzenie. Tym „Kimś” jest Bóg. On nie tylko przemawia do naszego serca – On prze­mawia na głębinach serca. Wybierzemy jedno spośród wielu opo­wiadań ewangelicznych zapisanych na kartach Biblii: o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-33). ...

Komplet nagrań sesji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Grzywocza w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (płyty MP3)
 

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary (MP3) - bp Grzegorz Ryś
Paweł przewidując swą bliską śmierć, pisze do Tymoteusza drugi list, który brzmi jak testament. Przekazuje swemu wychowankowi cenne rady, jak rozwijać i ustrzec żywą wiarę w nadchodzących ciężkich czasach. Ostrzega, że „w ostatnich dniach” nastaną trudne chwile ze względu na nasilenie się zła wśród ludzi, którzy będą zachowywać „pozory pobożności”. List pisany nie tylko do Tymoteusza, ale do wszystkich wiernych Kościoła, pomaga się skonfrontować z pytaniem o rozwój i dojrzałość własnej wiary w czasach, w których przyszło nam żyć.

Ewangelia Dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu wi­dze­nia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.

Ozdravljenje srca (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Nagranie sesji „Uzdrowienie serca przez modlitwę Słowem Bożym”, którą Krzysztof Wons SDS prowadził dla animatorów i członków Wspólnoty Krwi Chrystusa (Klasztor św. Eliasza, Zidine, Buško Blato, BiH, 5-7 maja 2017); tłum. na j. chorwacki: Ilija Grgić CPPS.
   

Życie w Duchu Świętym dzisiaj (MP3) - ks. Giacomo Morandi, Alberta Maria Putti
W świecie, w którym przyszło nam żyć, obserwujemy narastające „dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”, swobodny rozwój relaty­wizmu i hedonizmu w życiu codziennym. „Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (św. Jan Paweł II). Jak w dzisiejszym świecie prowadzić odpowiedzialne życie duchowe angażując się w sprawy codzienne? Prowadzący sesję współpracują z Centro Aletti (Rzym).

Przyjrzyj się swojej wierze! (MP3) - Wojciech Giertych OP
Wiara jest darem łaski, który otrzymaliśmy w chwili przyjęcia chrztu świętego. Co z tym darem zrobiliśmy? Czy go używamy? Czy go rozwijamy? A może zagrzebaliśmy go głęboko w psychice albo zastąpiliśmy własnymi pomysłami i ambicjami, skutkiem czego łaska wiary nie bardzo potrafi „się przebić” do prawdziwego życia?

Jezu, Ty jesteś naszym Królem! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Jana (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS
Stał się człowiekiem, zamieszkał w Nazarecie, umył uczniom nogi i umarł na Golgocie, bo Bóg kocha „do końca”. Przeszedł przez ziemię służąc, a wywyższony na krzyżu „zakrólował z drzewa”. Dał nam życie nowe nowością, która nie przeminie. Piłat mówił o Nim: „oto Człowiek” i „oto Król wasz”, a my z Natanaelem wyznajemy: „Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Wszechświata!”.

Zawierzyć Opatrzności. Rekolekcje lectio divina z Księgą Estery (MP3) - Piotr Ślęczka SDS
Nagranie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina: Samotność, niebezpieczeństwo, przeżycie lęku, nieprzyjazny człowiek, konieczność podjęcia działania, które jest ryzykowne. Czy sytuacja Estery nie jest podobna do naszych życiowych prób? Modląc się historią Estery, otrzymujemy szansę rozpoznania ukrytej obecności Pana Boga w każdym wydarzeniu naszego życia.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl