O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Od poprawności do zażyłości. Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50) (płyty CD) - ks. Joachim Stencel SDS
Przestrzeganie przepisów prawa i praktyk religijnych jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Zatraca swój sens, gdy nie wychowuje do większej miłości Boga i człowieka. Osobowa zażyłość z Bogiem i miłość bliźniego, zwłaszcza sponiewieranego przez grzech, pomagają badać faktyczną kondycję naszej wiary. Prawdziwym zagrożeniem dla żywotności wspólnot chrześcijańskich są nie tylko „wierzący, ale niepraktykujący”, lecz także „prakty­ku­jący, a niewierzący”. Sesja jest zaproszeniem, aby w świetle Słowa Bożego zdiagnozować du­chową kondycję swojej osobistej wiary i wiary wspólnoty, do której przynależę.

Ewangelia o czułości Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza (płyty CD) - Innocenzo Gargano OSB Cam.
Łukasz pisze Ewangelię z perspektywy Bożej czułości i miłosierdzia. Odsłania tę stronę tajemnicy Boga, która wyraża się w przyjmowaniu człowieka w jego nędzy materialnej, psychicznej i du­chowej. Przyjmuje syna powracającego po czasie jego zagubienia, przyjmuje zagubioną owcę, przyjmuje nierządnicę, przyjmuje żebraka, słowem przyjmuje ludzi z marginesu, z „obrzeży Kościoła”, przyjmuje tych, którzy oddalili się od Niego. Sesja jest zaproszeniem, aby wejść na drogę lectio divina do Ewangelii św. Łukasza i spotkać się z Bogiem czułym w osobistej historii życia.

Odrzucony przez ludzi, ocalony przez Boga. Lectio divina z Zacheuszem (Łk 19, 1-10) (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS
W naszych domach rodzinnych i wspólnotach nie brakuje Zacheuszy cierpiących z powodu odrzucenia za własne występki. W każdym z nas jest coś z Zacheusza. Z utęsknieniem wyglądamy Kogoś, kto spojrzy na nas z miłością, nawiedzi nasze pogmatwane życie, pomoże je uporządkować i nada mu nowy sens. Sesja jest zaproszeniem do spotkania się z Jezusem w osobistej historii życia z perspektywy historii Zacheusza. Zaproponowana droga jest także praktyczną wskazówką do odczytywania przełomowych wydarzeń w świetle Słowa Bożego.

Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła Lectio Divina dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach (MP3) - duszpasterze CFD
Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD zorganizowali spotkanie z myślą o przygotowaniu rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Nagranie obejmuje konferencje, wprowadzenia do modlitwy i homilie, z których pierwszą wygłosił bp Grzegorz Ryś.

Błogosławieni prześladowani (MP3) - Innocenzo Gargano OSB Cam., ks. Waldemar Chrostowski, Danuta Piekarz
Wiele jest stronic w Biblii, na których Pan Bóg objawia się wygnanym, prześladowanym, wołającym do Niego we łzach. Nie tylko się im objawia i błogosławi, ale sam dzieli ich los i nadaje mu sens. Potrafi najbardziej umęczoną ludzką historię przemienić w historię zbawienia. Sesja w ramach X Dni Duchowości Biblijnej, która uczy żywej, po­głę­bionej lektury Pisma Świętego, prowadzącej do spotkania z Bogiem Osobowym na stronicach przesiąkniętych ludzkim bólem, łzami i wiarą we Wszech­mocnego.

Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa? (film DVD) - ks. Waldemar Chrostowski
„Dosyć często słyszę zdania, że homilia nie powinna trwać dłużej niż 8 minut, (...) Tymczasem Ewangelii pod wieloma względami nie da się skrócić i streścić, nie tylko z powo­dów treści doktrynalnej, ale dlatego, że z Pismem Świętym jest tak, jak z osobą, którą się kocha. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to chcemy z nim być jak najdłużej...” - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Krzysztofem Wonsem SDS. W listopadzie 2013 r. ukazał się na DVD trzeci film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych”.

Wiara rodzi się ze słuchania (płyty CD) - Raniero Cantalamessa OFMCap.
Tam, gdzie panuje hałas i chaos, wiara i życie duchowe zaczynają się dusić. Potrzebujemy codziennie przestrzeni, aby pooddychać ciszą i nastawić serce na słuchanie Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa. Rok Wiary jest okazją, aby w klimacie pustyni i medytacji zapytać o kondycję własnej wiary i zaczerpnąć ze Słowa natchnienie do jej ożywienia. Kazno­dzieja Papieski prowadzi swoje rozważania do pogłębionej medytacji wersetów Listu do Rzymian i pomoże uchwycić ścisły związek między wiarą i słuchaniem Słowa.

Zmysły i wrażliwość duchowa (płyty CD) - Amedeo Cencini FdCC
Żyjemy w czasach, w których nasza wrażliwość i zmysłowość są zagrożone. Bez właściwie uformowanej zmysłowości i wewnętrznej wrażliwości ryzykujemy, że kontakt z rzeczy­wisto­ścią pozostanie powierzchowny, „wirtualny”, albo raniący. Podjęty temat jest zaproszeniem do ponownego odkrycia wartości każdego ze zmysłów z perspektywy ducho­wości oraz wskaże kierunki solidnego formowania własnej wrażliwości.

„W Biblii jest nasze życie” (film DVD) - kard. Gianfranco Ravasi
Rozmowa z kard. Gianfranco Ravasi została przeprowadzona na etapie przygotowań filmu ewangelizacyjnego „Biblio, ojczyzno moja”. To drugi, wydany w formie DVD, film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego.

„Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” (film DVD) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Osoby, które obejrzały film „Biblio, ojczyzno moja”, miały okazję posłuchać ojca Innocenzo Gargano. Włoski kameduła, jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele, tłumaczy w nim poszczególne etapy modlitewnej lektury Biblii. Teraz udostępniamy całą dwuczęściową rozmowę, którą Krzysztof Wons SDS przeprowadził z Innocenzo Gargano OSBCam. na etapie przygotowania filmu.

poprzednie [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl