O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Szkoła Kierownictwa Duchowego

Na bazie doświadczeń Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, odkryliśmy potrzebę zwrócenia większej uwagi na towarzyszenie indywidualne w osobistej modlitwie Słowem Bożym.

Intensywne zgłębianie Słowa na modlitwie odkrywa coraz głębsze pokłady naszej psychicznej i duchowej natury. Słowo ujawnia nie tylko świat głębokich potrzeb, duchowych pragnień, ale także ludzkie uwikłania. Słowo wzywa do rozeznawania tego co jest Bożym, a co jedynie ludzkim myśleniem. Nasze doświadczenie spotkań przekonało nas, że im bardziej osoby wprowadzane są w doświadczenie modlitwy osobistej, tym większą uwagę powinny przywiązywać do korzystania z pomocy kierownika duchowego – osoby doświadczonej na drodze duchowego rozwoju, aby dobrze rozeznawać swoje życiowe wybory.

Szkoła Kierownictwa Duchowego proponuje regularnie trzy sesje weekendowe w ciągu roku. Podejmuje tematy związane z rozwojem ludzkim i duchowym oraz przygotowuje do korzystania z kierownictwa duchowego. Jest także pomocą dla kierowników duchowych, którzy prowadzą przygotowujących się do właściwego korzystania z kierownictwa duchowego a także pomaga kierownikom duchowym w podejmowaniu posługi towarzyszenia indywidualnego.


List ks. Krzysztofa Wonsa SDS - Kraków, 13 maja 2020
Wznawiamy prowadzenie rekolekcji i sesji w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie [zob. list ks. Krzysztofa Wonsa SDS - Kraków, 13 maja 2020]

CFD Trzebinia: warsztaty z psychologii komunikacji w 2020 roku

Lectio. Duchowa lektura Pisma Świętego: Duch jest już w literze 17-19 listopada 2020
SZKOŁA LECTIO DIVINA. Słuchanie słowa Bożego dokonuje się najpierw przez czytanie Biblii. Jak czytać Biblię, aby usłyszeć Słowo? W czasie sesji zostaną wskazane najważniejsze kryteria dla pogłębionego czytania Pisma Świętego. Sesja przygotowująca rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz dla animatorów grup biblijnych. Przeznaczona dla księży, osób konsekrowanych, którzy są na drodze lectio divina i osobiście korzystają z formacji rekolekcyjnej CFD w programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze”.
PROWADZĄ: Lorenzo Saraceno OSB Cam - kameduła z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), filolog, propagator lectio divina, współpracuje z CFD; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

Jak towarzyszyć osobom w kryzysie? 27-29 października 2020
SESJA DLA PRZEŁOŻONYCH, FORMATORÓW I FORMATOREK. Na drogę towarzyszenia osobom w kryzysie warto wziąć ze sobą dwa słowa klucze: kryzys i wzrost. Pierwsze chroni nas przed zaklinaniem rzeczywistości, a drugie przed smutnym regresem. Towarzyszenie osobom w kryzysie jest wyzwaniem do odbycia wspólnej wyboistej i krętej drogi, prowadzącej do rozwiązania kryzysu. Podjęcie roli towarzyszenia wymaga nie tylko gorliwości i wielkoduszności, ale także umiejętności radzenia sobie z obciążeniami, które się na tej drodze pojawiają. Krótko mówiąc: w trakcie sesji skupimy naszą uwagę na osobie będącej w stanie kryzysu i na osobie towarzyszącej, czyli świadczącej stosowną pomoc.
PROWADZI: Bogusław Szpakowski SAC – kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

Działanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania 6-8 listopada 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. W podejmowaniu decyzji potrzebujemy rozeznawania duchowego, ponieważ jesteśmy „terenem” oddziaływania dobrych i złych duchów. Bóg posyła nam dobre duchy, aby pomagały w rozeznawaniu Jego woli i podążaniu za nią. Złe duchy usiłują przeszkadzać na tej drodze i zwodzić, kusząc pod pozorem dobra. Uczestnicy sesji będą uczyli się, jak rozeznawać działanie dobrych i złych duchów, aby wybierać Boże drogi ku pełni życia i odrzucać to, co od Boga oddala. Skorzystamy z mądrości ojców pustyni i z reguł o rozeznawaniu duchów według św. Ignacego z Loyoli.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 11-07-2020]

Jezu, ufam Tobie! Co to znaczy zaufać Bożemu miłosierdziu? 2-4 października 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. Ufność jest najcenniejszym owocem doświadczenia wiary - prowadzi: do oddania i powierzenia się Bogu. Mówi o jakości relacji z Nim. Wiara bez ufności może prowadzić do jej intelektualizacji i ideologizacji, zaś ufność bez wiary byłaby pozbawiona obiektywnego punktu odniesienia, niestabilna. Wiara w miłosierdzie Boga bez zaufania Jego miłosierdziu może okazać się jedynie teoretycznym poznaniem. Ufność w miłosierdzie jest osobistym doświadczeniem miłosierdzia, którego integralną częścią jest otwarcie się na przebaczenie. Uczestnicy będą odkrywali znaczenie i głębię aktu zaufania, jaki zawiera się w wezwaniu: „Jezu, ufam Tobie”.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 06-03-2020]

„Uczył nas Kościoła, w którym są relacje” - relacja z sesji „Powrót do życia...” (6-8 X 2017) dedykowanej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi
W weekend 6-8 października 2017 r. odbyła się sesja „Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl