O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

W ramach Szkoły organizowane są systematycznie weekendowe sesje (od piątku do niedzieli) dla wszystkich, którzy pragną praktykować modlitwę Słowem Bożym na co dzień.

Proponujemy wypracowaną przez CFD praktyczną drogę ćwiczeń pomocnych do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego. Przybliżone na sesjach ćwiczenia można kontynuować w codzienności z pomocą przygotowanych przez nas materiałów. Na Szkołę składa się kilka sesji w ciągu roku (dwie powtarzane są każdego roku; inne - nowe). Sesje prowadzone są przez duszpasterzy CFD w klimacie pustyni, milczenia z możliwością spotkania z kierownikiem duchowym.

Przedłużeniem formacji w Szkole Modlitwy Słowem Bożym mogą być ośmiodniowe rekolekcje lectio divina lub Ćwiczenia Ignacjańskie, przeżywane w pełnym milczeniu i z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.


Chmielnicki (Ukraina): „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka 6-8 marca 2020
6-8 marca 2020 - w Chmielnickim na Ukrainie sesję „Боже мій, чому мене покинув? Lectio divina про страсті Господні за Євангелієм від св. Марка”; poprowadzi Piotr Szyrszeń SDS.

Carlsberg (Niemcy): Historia przebaczonej krzywdy 6-8 III 2020
W dniach 6-8 marca 2020 r. w Carlsbergu (Niemcy) sesję formacyjną: „Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina” poprowadzi Joachim Stencel SDS.

La Ferté-sous-Jouarre (Francja): Lectio Divina ze św. Piotrem
23-29 lutego 2020 - w Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre we Francji Krzysztof Wons SDS poprowadzi rekolekcje lectio divina ze św. Piotrem.

Na głębinach Słowa: Dotykanie zranionego Boga. Lectio divina z apostołem Tomaszem 27-29 listopada 2020
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM. Mojego Zbawiciela rozpoznaję po moich ranach, które wziął na siebie. Krwawiący bok Jezusa mówi mi, że najbardziej rani Go moja niewiara w Jego miłość. Mówi do mnie jak do Tomasza: „Włóż rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem”. Pójdziemy drogą (nie)wierzącego Tomasza, który w zranionym Jezusie rozpoznaje zranionego Boga. Razem z nim będziemy uczyli się wyznawać Mu z tęskniącą miłością: „Pan mój i Bóg mój”. Z tym wyznaniem wejdziemy w pierwsze godziny adwentowej tęsknoty za Zbawicielem. Będziemy czekali na Niego, aby Go zobaczyć i dotknąć jak Tomasz w Wieczerniku.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego 3-5 kwietnia 2020
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM. Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 września 2019 –

Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina 20-22 marca 2020
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM. Najwięcej cierpienia w ludzkich historiach pochodzi nie z doznanej krzywdy, ale z braku przebaczenia. Gdy grzech krzywdy zostaje pochłonięty przez miłość, goją się nawet największe i długoletnie rany. Przekonuje o tym historia Józefa Egipskiego. Uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do podjęcia w świetle Słowa drogi, którą Józef Egipski przeszedł wraz ze swoją rodziną: od uwolnienia z poczucia krzywdy do podarowania i przyjęcia przebaczenia.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Konferencja „pytania-odpowiedzi” - Krzysztof Wons SDS
Nagranie konferencji wygłoszonej przez Krzysztofa Wonsa SDS w ostatnim dniu sesji „Jezus i przyjaciele z Betanii. LD z Marią, Martą i Łazarzem” (CFD Kraków, 30 XI - 2 XII 2018).

Modlitwa Słowem Bożym. Krzysztof Wons SDS odpowiada na pytania
Centrum Formacji Duchowej, Kraków - 22 stycznia 2017 r.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl