O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Świadectwa
Bóg zadziwia mnie żarliwością spotkania
(...) dotknęły mnie słowa o hojności i wielkoduszności względem Boga. Bardzo zadziwiłam się tym, że taka postawa powinna mi towarzyszyć w drodze duchowej (...)

"Dziękuję za 'zarażenie' mnie Słowem Bożym" - świadectwa formatorów
Zachęcamy do lektury świadectw uczestników dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych - edycja 2009-2011

Drogę Piotra nazwałbym „Ewangelią słabości”
(...) Jezus jest orędownikiem naszych słabości. Jest jedynym, który ukochał nasze „osierocone” słabości. Modlitwy ludzkimi słabościami przyjęły kształt krzyża, (...)

Słowo jest Osobą
Jak zacząć? Najlepiej od początku; może nie w sensie historycznym, ale jakościowym… W seminarium byłem porządnym klerykiem, realizowałem poszczególne punkty dnia...

Chcę walczyć każdego dnia o przestrzeń pustyni i zagłębiania się w Słowie
(...) Nie nauczyłem się tego w seminarium, a w kapłaństwie jakże często do tej pory zawalałem kontakt ze Słowem Bożym w codzienności. (...)

Pragnienia, decyzja… i zaczęło się życie Słowem Bożym
Moje życie naznaczone jest także pragnieniami. Jak wiele pojawia się ich w codzienności. Pokazują mi, czym żyję, co dla mnie jest najważniejsze, na co zwracam uwagę...

Życie Słowem zmieniło także mój sposób głoszenia homilii
Dynamika lectio divina podczas Szkoły i kolejne tygodnie rekolekcji były bardzo ważnymi momentami na drodze codziennej zażyłości ze Słowem. „Zażyłość” ...

Stał się moim przewodnikiem na drodze wiary i apostolstwa. Mój brat, Piotr
Mam na imię Andrzej, więc Piotr Apostoł jest moim bratem. Choć należymy do tej samej rodziny, to zauważam, że wiele cech i zachowań nas odróżnia...

Nie przypuszczałem, że potrafię tak milczeć, modlić się…
Pragnę szczególnie podziękować za czas rekolekcji. Nauczony różnymi doświadczeniami podchodziłem do nich trochę z dystansem. Było wiele „przeciw”. Niemniej atmosfera, jaką stworzyliście, a potem podpowiedzi i ta delikatność zupełnie mnie „rozłożyły”.

Drogę powierzam Temu, komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie
Piotrze, bywaj zdrów i nie przestawaj przypominać nam o tym, że nawet najdalsze odejście i zabieganie w codziennych sprawach ma szansę powrotu do Mistrza.

poprzednie [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl