O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 71 - Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy - bp Grzegorz Ryś
71. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi bp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji biblijnej pt. „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (17-19 kwietnia 2015).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 70 - Granice w relacjach - Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
Przekazujemy do rąk Czytelników 70. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego pt. „Relacje a potrzeba stawiania granic”, które odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (2-4 X 2015).

Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 2 - Innocenzo Gargano OSBCam., Krzysztof Wons SDS
Drugi zeszyt „Przewodnika po Rekolekcjach Lectio Divina” zawiera przede wszystkim konferencje Innocenzo Gargano OSBCam. „Proste wprowadzenie w praktyke lectio divina” oraz Krzysztofa Wonsa SDS „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem”. Dodatek stanowią dwa teksty włoskiego kameduły.

Zeszyty Formacji Duchowej w 2016 roku - tematyka i warunki prenumeraty

Zeszyty Formacji Duchowej nr 69 - List do wszystkich wierzących - Raniero Cantalamessa OFM Cap.
69. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi Raniero Cantalamessa OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Wiara rodzi się ze słuchania” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 11-13 października 2013 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 68 - Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty - bp Grzegorz Ryś
68. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi bp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 3-5 października 2014 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 67 - Sztuka słuchania - ks. Krzysztof Grzywocz
Przekazujemy do rąk Czytelników 67. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi ks. Krzysztof Grzywocz podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kierownictwo duchowe szkołą słuchania” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 5-7 listopada 2004 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 66 - Zbawienie to pełnia szczęścia - ks. Edward Staniek
66. numer Zeszytów Formacji Duchowej: „Zbawienie to pełnia szczęścia. Spojrzenie św. Pawła” zawiera zapis sesji, która odbyła się w naszym domu w czerwcu 2014 r. w ramach Szkoły Biblijnej. Jej autor - ks. Edward Staniek - zachęca: „Chrześcijaństwo jest jedną z wielkich religii, a szczęście, jakie Jezus ofiaruje swoim wyznawcom, jest najwyższym szczytem ludzkich pragnień. On sam ten szczyt zdobył i wytyczył szlak, który na niego prowadzi. (…) Kto szuka pełni prawdy i prawdziwego szczęścia, winien się ze św. Pawłem spotkać i porozmawiać. On daje odpowiedź na aktualne pytania”.

Zeszyty Formacji Duchowej w 2015 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2015

Zeszyty Formacji Duchowej nr 65 - Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Księga Jonasza - ks. Alessandro Pronzato
65. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis konferencji, wygłoszonych przez ks. Alessandro Pronzato w czasie sesji formacyjnej zorganizowanej w ramach Szkoły Biblijnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 14-16 maja 2004 r. Autor rozważań zwraca uwagę, że „księga Jonasza stawia nas wobec dość niepokojącej rzeczywistości. Być wierzącym nie znaczy wierzyć tylko w Boga. Oznacza też wierzyć w człowieka. Być wierzącym to nie tylko widzieć zło, które jest w braciach, ale umieć przynajmniej wyczuwać możliwości dobra, które są w każdym człowieku”. Możemy być Bogu wdzięczny, że w świętej Biblii przechował historię nawróconego proroka, który nie zgadzał się z Panem i którego serce Bóg nawrócił ku sobie i ku człowiekowi.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl