O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej w 2015 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2015

Zeszyty Formacji Duchowej nr 65 - Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Księga Jonasza - ks. Alessandro Pronzato
65. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis konferencji, wygłoszonych przez ks. Alessandro Pronzato w czasie sesji formacyjnej zorganizowanej w ramach Szkoły Biblijnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 14-16 maja 2004 r. Autor rozważań zwraca uwagę, że „księga Jonasza stawia nas wobec dość niepokojącej rzeczywistości. Być wierzącym nie znaczy wierzyć tylko w Boga. Oznacza też wierzyć w człowieka. Być wierzącym to nie tylko widzieć zło, które jest w braciach, ale umieć przynajmniej wyczuwać możliwości dobra, które są w każdym człowieku”. Możemy być Bogu wdzięczny, że w świętej Biblii przechował historię nawróconego proroka, który nie zgadzał się z Panem i którego serce Bóg nawrócił ku sobie i ku człowiekowi.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 64 - Jak celebrować Eucharystię? - abp Piero Marini
64. numer Zeszytów Formacji Duchowej pt. „Jak celebrować Eucharystię?” zawiera zapis konferencji, wygłoszonych przez abpa Piero Marini, w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 4-6 marca 2011 r., jak również świadectwo relacji ze św. Janem Pawłem II oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 63 - Mojżesz pośrednik. Księga Wyjścia - Bruna Costacurta
Przekazujemy do rąk Czytelników 63. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Bruna Costacurta podzieliła się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2013 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 62 - Kryzys a pokój serca - Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
Przekazujemy do rąk Czytelników 62. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kryzys a pokój serca” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 22-24 lutego 2014 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 61 - Duchowość i sny - ks. Krzysztof Grzywocz
Sny wpisane są w życie człowieka. Przez jednych są lekceważone, niezauważane, zbyt szybko zapominane, przez innych magicznie interpretowane i nadużywane w podtrzymaniu własnej niedojrzałości. Sny są cennym materiałem poznania i rozumienia człowieka, a mogą stać się też miejscem spotkania z Bogiem. Autor pomaga zobaczyć rzeczywistość snu w perspektywie jedności, jaką jest człowiek. „Harfaˮ, jaką jest osoba, ma bowiem wiele „strunˮ, jak ciało, uczucia, rozum, wyobraźnia, …, czy sny.

Zeszyty Formacji Duchowej (numer specjalny) - Oblicza Kościoła w Ewangeliach - kard. Gianfranco Ravasi
Przekazujemy do rąk Czytelników numer specjalny Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi kard. Gianfranco Ravasi podzielił się w dniach 7-8 listopada 2012 r. z uczestnikami sesji jubileuszowej z okazji 15-lecia Centrum Formacji Duchowej. Część tego spotkania prowadzona przez wybitnego włoskiego biblistę zatytułowana była: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 60 - Mojżesz. Na drogach zaufania - Danuta Piekarz
60. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji biblijnej, którą Danuta Piekarz przeprowadziła w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 2 do 4 września 2011 roku. Spotkanie pt. „Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej. Pustynna szkoła zaufania” odbyło się w ramach Szkoły Biblijnej.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 59 - Jak odzyskać radość życia? - Bogusław Szpakowski SAC
59. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji formacyjnej, którą ks. Bogusław Szpakowski SAC przeprowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 7 do 9 października 2011 roku. Spotkanie pt. „Jak odzyskać radość życia?” odbyło się w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 58 - Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian - ks. Edward Staniek
W trwającym Roku Wiary oddajemy do rąk Czytelników 58. numer Zeszytów Formacji Duchowej, poświęcony tematowi, można rzec, najbardziej serdecznemu i kluczowemu dla życia wierzącego chrześcijanina. Chodzi o osobiste spotkanie z Chrystusem. Bez więzi z Nim serce chrześcijanina przestaje bić, a wiara przestaje istnieć. Autor rozważań, ks. Edward Staniek, prowadzi nas do serca chrześcijańskiego Credo drogą najpewniejszą: drogą Słowa Bożego. W sposób komunikatywny, konkretny i mężny wydobywa prawdy z kolejnych rozdziałów Listu św. Pawła do Rzymian...

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl