O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej w 2014 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2014

Zeszyty Formacji Duchowej w 2013 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2013

Zeszyty Formacji Duchowej nr 57 - Opowieść o tęskniących za domem. Nowa wiosna Kościoła - Krzysztof Wons SDS
Postanowiłem na stronicach tej książki rozważać o Kościele, który spotykam w ludziach różnego wieku z przeróżnymi życiowymi historiami, o Kościele, którego nauczyłem się od odwiedzających progi naszego domu w Krakowie. I chciałbym od razu wyprowadzić z błędu tych, którzy sądziliby, że są to ludzie z pierwszych ławek, owi 'najbardziej religijni', o szczególnej reputacji duchowej. Bynajmniej. Trafiają do nas także ludzie z przedsionka, nieraz z peryferii, którzy wracają z daleka, po długich latach  (…).Decydując się na pisanie tych stronic, poczułem zaproszenie, aby otworzyć Biblię na piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. (…) Ufam, że wszyscy usłyszą na stronicach tej książki bicie serca Kościoła, jaki wspólnie spotykamy w krakowskim Centrum Formacji Duchowej (…). - pisze autor.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 56 - Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana - ks. Alessandro Pronzato
„Bohaterami” spotkań z Jezusem w Ewangelii św. Jana, o których pisze ks. Alessandro Pronzato, są mężczyźni i kobiety o różnej reputacji religijnej, duchowej i moralnej: Nikodem - „nauczyciel życia duchowego”, Samarytanka z Sychar - rozwódka i na wpół poganka, bezimienna prostytutka przyłapana na gorącym uczynku, Maria z Magdali, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów, Tomasz, który chciał dotknąć Jego ran, i zalany łzami Piotr, który wyparł się Go trzy razy. W wypadku każdego z nich rozmowa z Jezusem zmieniła radykalnie ich życie, przeobraziła je.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 55 - Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych? - Mieczysław Kożuch SJ
W niniejszym numerze „Zeszytów” podejmujemy temat, w którym chcemy stanąć z Ewangelią w ręku po stronie potrzebującego człowieka. Stawiamy pytanie: Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych? Zagadnienie pomocy tym osobom jest dziś bardzo żywo podejmowane. Niestety często nie ma dobrej prasy, choć staje się dyżurnym tematem na pierwszych stronach gazet i nie tylko gazet. W odpowiedzi na to pytanie często zamiast uzdrawiania – ranienie, zamiast współpracy – przemoc, zamiast pomocy – manipulacja. Wobec informacyjnego szumu, potrzeba spokojnego, mądrego powrotu do Ewangelii i nauki Kościoła, która z niej wypływa.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 54 - Biblijni świadkowie wiary - abp Bruno Forte
54. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis rekolekcji dla księży, które abp Bruno Forte prowadził z okazji Roku Kapłańskiego.  Rekolekcje odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 29-31 stycznia 2010 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 53 - Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy - Danuta Piekarz
53. numer Zeszytów Formacji Duchowej stanowi pokłosie sesji prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2011 r. Sesja w ramach Szkoły Biblijnej nosiła tytuł "Apokalipsa. Orędzie na nasze czasy".

Zeszyty Formacji Duchowej nr 52 - Między lękiem a ufnością - Piotr Szyrszeń SDS
52. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi dzielił się ks. Piotr Szyrszeń SDS w czasie sesji „Między lękiem a ufnością” w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana prowadzonej w CFD w Krakowie (16-18 kwietnia 2010).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 51 - Seksualność. Niezabliźniona rana - ks. Bogusław Szpakowski SAC
51. numer Zeszytów Formacji Duchowej to pokłosie sesji formacyjnej, którą w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie prowadził ks. Bogusław Szpakowski SAC. Spotkanie w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego pt. "Zachowania seksualne miarą dojrzałej osobowości?" odbyło się w dniach 2-4 października 2009 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 50 - Wierzyć i praktykować wiarę. Księga Kapłańska - ks. Stanisław Haręzga
Jubileuszowy, 50. numer Zeszytów Formacji Duchowej postanowiliśmy poświęcić formacji do duchowej lektury Słowa Bożego. Zapraszamy Czytelników do otwarcia Biblii na Księdze Kapłańskiej, którą nieczęsto nawiedzamy i czytamy, ponieważ uważamy ją za „zbyt trudną”, tymczasem tradycja żydowska umieściła ją w centrum Tory, a dzieci żydowskie rozpoczynają swoją formację właśnie od jej lektury. Naszym przewodnikiem po Księdze Kapłańskiej jest biblista, ks. prof. Stanisław Haręzga.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5] [6]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl